how to build your own website for free

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อที่ไหนดี-มหาลัยเอกชน-สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-คณะบริหารธุรกิจ-เรียนสาขาอะไรดี-5สาขาปรับหลักสูตรใหม่-2L

News / Annoucement / Seminar

2L

“ก้าวสู่โลกผู้นำด้วยกิจกรรมนักศึกษา ปีที่ 24” 

ด้วยความเชื่อที่ว่าสังคมจะพัฒนาและเติบโตได้นั้น เยาวชนอย่างพวกเราต้องได้รับการรับการปลูกฝังให้เป็นคนเก่งที่มีคุณธรรม และมีจิตอาสา ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดโครงการ “ก้าวสู่โลกผู้นำด้วยกิจกรรมนักศึกษา ปีที่ 24” เพื่อที่จะได้เป็นส่วนช่วยสนับสนุนนักศึกษา ให้เกิดภาวะผู้นำที่มีศักยภาพและมีคุณธรรม
--------------
เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
ตั้งนี้วันนี้ - 13 มี.ค. 2563
ณ โถงใต้อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2)
--------------
แล้วพบกันเหล่านักกิจกรรม .
ณ วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


What is RBS ?

2L

Rangsit Business school

Learning...Doing 

คณะบริหารธุรกิจ ช่วยสรรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆขึ้นมาที่จะเรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือตามยุคสมัยทางบริหารธุรกิจ บนพื้นฐานการเรียนรู้และทดลองทุกบทเรียนให้เกิดขึ้นจริง   และสร้างนักบริหารธุรกิจที่เป็นบุคลากร       ในวงการธุรกิจสมัยใหม่

คณะบริหารธุรกิจ 

"คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มี 5 สาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ในตอนนี้ เมื่อจบจากคณะบริหารธุรกิจนี้ไปแล้วสามารถทำงานได้หลายหน่วยงานขององค์กร เนื่องจากทุกที่บนโลกก็จะไม่สามารถตัดขาดได้จากโลกของธุรกิจจึงสามารถทำงานได้หลายหน่วยงาน ซึ่งหลายธุรกิจยังขาดบุคลากรทางด้านนี้ เพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคนี้   ยุคของคณะบริหารธุรกิจ"


มารู้จัก 5 สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร/สาขา

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4รวม
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก69,80076,80080,30071,800298,700
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ74,80076,80081,20070,900303,700
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล71,60082,80079,40070,900304,700
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน68,90077,70076,10076,000298,700
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน69,80076,80080,30071,800298,700
คณะบริหารธุรกิจ-RBSRSU-ม.รังสิต-มหาวิทยาลัยรังสิต-Presenter-ฟ้านายแบบ

 Life on Faculty

เรียนที่นี่มี IPAD !!!!!
คณะบริหารธุรกิจมอบให้แก่นักศึกษา เพื่อสามารถใช้ IPAD ทบทวนบทเรียนที่มีอยู่ตอนนี้ และสามารถใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้อีกด้วย โดยที่คณะบริหารธุรกิจแจกฟรีเพื่อตอบสนองความต้องการของการเรียนการสอนที่ทันสมัย และช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอีกด้วย พร้อมอีเมลของมหาวิทยาลัยรังสิตที่สร้างขึ้นมาให้สะดวกสบาย รวดเร็ว และมาพร้อมกับ WIFI ที่มหาวิทยาลัยรังสิต


ตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ-RBSRSU-ม.รังสิต-มหาวิทยาลัยรังสิต-NEWRBSRSU-บริหาร รังสิต

คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 5 สาขาวิชา !!

"สำหรับคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต เรามุ่งเน้นในการผลิตทรัพยากรบุคคลออกมาให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็นบุคคลมีความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม และความเป็นสากล สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ ออกไปประกอบวิชาชีพได้ ในฐานะ...


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 096-972-4461 คณะบริหารธุรกิจ

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

LINE : @RBSRSU


คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา

ท่านคณบดี-คณะบริหารธุรกิจ-RBSRSU-ม.รังสิต-มหาวิทยาลัยรังสิต

                    

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน
ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา 
ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก, สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการเงินและการลงทุน, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพายเชน, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

             คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร


" เพราะม.รังสิต สอนให้เรารู้จักคิด "
มาเป็นครอบครัวกับพวกเราชาวคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

LINE : @RBSRSU

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.096-692-4461

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contact

โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล RBSRSU2019@gmail.com
รับสมัครนักศึกษา
096-672-4461 
Line @rbsrsu

Social Media

IG : rbsrsu
LINE@ : @rbsrsu
YOUTUBE : RBS Channel
FACEBOOK : @rbsrsu