free site design templates

***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อที่ไหนดี-มหาลัยเอกชน-สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-คณะบริหารธุรกิจ-เรียนสาขาอะไรดี-5สาขาปรับหลักสูตรใหม่-2L

News / Annoucement / Seminar

2L

ร่วมฟังเสวนา “คลองไทย คุ้มค่าต่อประเทศไทยหรือไม่”

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-14.45 น. ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
ร่วมเสวนาโดย
- พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป
- พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ
- นายสุทธิชัย หยุ่น
- นายณรงค์ ขุ้มทอง    
- นายวิรวัฒน์ แก้วนพ


What is RBS ?

2L

Rangsit Business school

Learning...Doing 

คณะบริหารธุรกิจช่วยสรรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆขึ้นมาที่จะเรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ด้วยเครื่องมือตามยุคสมัยทางบริหารธุรกิจิจบนพื้นฐานการเรียนรู้และทดลองทุกบทเรียนให้เกิดขึ้นจริงและสร้างนักบริหารธุรกิจที่เป็นบุคลากรในวงการธุรกิจสมัยใหม่

คณะบริหารธุรกิจ 

"คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มี 5 สาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ในตอนนี้ เมื่อจบจากคณะบริหารธุรกิจนี้ไปแล้วสามารถทำงานได้หลายหน่วยงานขององค์กรเนื่องจากทุกที่บนโลกก็จะไม่สามารถตัดขาดได้จากโลกของธุรกิจจึงสามารถทำงานได้หลายหน่วยงานได้ซึ่งหลายธุรกิจยังขาดบุคลากรทางด้านนี้เพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคนี้ ยุคของคณะบริหารธุรกิจ"


มารู้จัก 5 สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร/สาขา

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4รวม
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก69,80076,80080,30071,800298,700
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ74,80076,80081,20070,900303,700
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล71,60082,80079,40070,900304,700
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน68,90077,70076,10076,000298,700
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน69,80076,80080,30071,800298,700
คณะบริหารธุรกิจ-RBSRSU-ม.รังสิต-มหาวิทยาลัยรังสิต-Presenter-ฟ้านายแบบ

 Life on Faculty

เรียนที่นี่มี IPAD !!!!!
คณะบริหารธุรกิจมอบให้แก่นักศึกษา เพื่อสามารถใช้ IPAD ทบทวนบทเรียนที่มีอยู่ตอนนี้และสามารถใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้อีกด้วย โดยที่คณะบริหารธุรกิจแจกฟรีเพื่อตอบสนองความต้องการของการเรียนการสอนที่ทันสมัยและช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอีกด้วย พร้อมอีเมลของมหาวิทยาลัยรังสิตที่สร้างขึ้นมาให้สะดวกสบาย รวดเร็ว และมาพร้อมกับ WIFI ที่มหาวิทยาลัยรังสิต


ตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ-RBSRSU-ม.รังสิต-มหาวิทยาลัยรังสิต-NEWRBSRSU-บริหาร รังสิต

คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 5 สาขาวิชา !!

"สำหรับคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต เรามุ่งเน้นในการผลิตทรัพยากรบุคคลออกมาให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็นบุคคลมีความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม และความเป็นสากล สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ออกไปประกอบวิวชาชีพได้ ในฐานะ...


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 065-971-2491 คณะบริหารธุรกิจ

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

LINE : @RBSRSU


คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา

ท่านคณบดี-คณะบริหารธุรกิจ-RBSRSU-ม.รังสิต-มหาวิทยาลัยรังสิต

                    

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน
ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา 
ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก, สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการเงินและการลงทุน, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพายเชน, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

             คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร


" เพราะม.รังสิต สอนให้เรารู้จักคิด "
มาเป็นครอบครัวกับพวกเราชาวคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

LINE : @RBSRSU

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.065-971-2491

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contact

โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล RBSRSU2019@gmail.com
รับสมัครนักศึกษา
065-971-2491
Line @rbsrsu

Social Media

IG : rbsrsu
LINE@ : @rbsrsu
YOUTUBE : RBS Channel
FACEBOOK : @rbsrsu