***อ้างอิง: มหาวิทยาลัยรังสิต***

free web maker


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
จัดสัมนาวิชาการเรื่อง "Smart Supply Chain and Logistics" 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

จัดสัมนาวิชาการเรื่อง "Smart Supply Chain and Logistics" โดยมีทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และนักศึกษาเข้าร่วมงานสัมนารวมกว่า 150 คน และทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ในการเข้ารับฟังเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน และในการเรียนได้เป็นอย่างดี

------------------------------

วิทยากรโดย

1. คุณกิติพงษ์ ธาราศิริกุล

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

2. วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ

บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรทวิปริญญา
คณะบริหารธุรกิจ พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรทวิปริญญา
คณะบริหารธุรกิจ พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรทวิปริญญา
Mobirise

คณะบริหารธุรกิจ 5 หลักสูตร/สาขาวิชา


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 096-672-4461 คณะบริหารธุรกิจ

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.096-692-4461

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

LINE : @RBSRSU

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contact

โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล RBSRSU2019@gmail.com
รับสมัครนักศึกษา
096-672-4461 
Line @rbsrsu

Social Media

IG : rbsrsu
LINE@ : @rbsrsu
YOUTUBE : RBS Channel
FACEBOOK : @rbsrsu