• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th
Previous
Next
ทำไมต้องRBS

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต ช่วยสรรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือ
ตามยุคสมัยทางด้านการบริหารธุรกิจบนพื้นฐานการ

เรียนรู้ การทดลอง ทุกบทเรียนให้เกิดขึ้นจริง 
และสร้างนักบริหารธุรกิจที่เป็นบุคลากรในวงการธุรกิจสมัยใหม่

หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 5 สาขาน่าเรียน เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้ประกอบการมืออาชีพ ตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัล

สาขาการจัดการแบ่งออกเป็น 3 แขนง คือ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแขนงวิชาการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุนพัฒนาทักษะในการมอง คิด และวิเคราะห์เรื่องการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก เรียนรู้การบริหารการตลาด บริหารการลงทุนทางการตลาด การทำกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์ สาขาการตลาดดิจิทัลได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล การดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น การวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

ประเมินค่าใช้จ่าย

ประมาณค่าใช้จ่าย
ประมาณการเทอม 1/2564 : 42,900 บาท
ประมาณการตลอดหลักสูตร : 283,400 บาท

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ชั้นปีที่ 4รวมทุกชั้นปี
สาขาวิชาการจัดการ (MGT)64,70071,70076,10070,900283,400
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (DBS)66,50068,30079,40069,200283,400
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (FIN)63,80077,70071,00070,900283,400
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (DMR)64,70076,80070,10071,800283,400
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (LSM)64,70076,80070,10071,800283,400

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ปริญญาตรีเทอม 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ส.ค. 2564

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.(รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น
• ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

การพิจารณาเข้าศึกษา:
พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

เชิญชวนน้องๆ

น้องๆ ที่จบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นน้อง ม.6 , ปวช. ,ปวส.
กำลังคิดอยู่ใช่มั้ยว่าถ้าจะเข้าเรียนต่อ คณะบริหารธุรกิจ จะเข้ามหาลัยไหนดี ค่าเทอมเท่าไร เกรดต้องดีไหม
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต เรามีคำตอบกับน้องๆ ทุกคนที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่ค่ะ
สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต Gat-Pat ไม่ต้อง O-net ไม่เอา ขอแค่ GPA แค่นั้นพอ เท่าไหร่ก็ได้ ถ้าสงสัยว่าที่นี่ดียังไง
มาดูให้เห็นกับตาดีกว่าค่ะ 4 ปีกับชีวิตมหาวิทยาลัย
ต้องเลือกให้ถูกใจ เลือกให้ดีที่สุด
และตอบโจทย์อนาคตการทำงาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับสมัครทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุด เวลา 8:30 - 16:30 น.

เรียนบริหารธุรกิจ

RBSRSU

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน

ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา 

ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก, สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการเงินและการลงทุน, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพายเชน, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล