rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

Management Digital Business Finance&Investment Digital Marketing Retail Innovation Logistics&Supply Chain International Business Administration

Rangsit Business University

RBSRSU

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต ช่วยสรรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือตามยุคสมัยทางด้านการบริหารธุรกิจบนพื้นฐานการเรียนรู้ การทดลอง ทุกบทเรียนให้เกิดขึ้นจริงและสร้างนักบริหารธุรกิจที่เป็นบุคลากรในวงการธุรกิจสมัยใหม่

หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 6 สาขาน่าเรียน เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้ประกอบการมืออาชีพตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัล

เป็นหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจเข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสาขาที่ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศได้

สาขาการจัดการแบ่งออกเป็น 3 แขนง คือ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแขนงวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

สาขาธุรกิจดิจิทัลใช้สื่อดิจิทัลในการทำธุรกิจในทุกด้านและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน เน้นการใช้งานสื่อSocial Digitalทุกรูปแบบ Facebook Google IG Tiktok LineOA Youtube มาประยุกต์ใช้งานในด้านการทำธุรกิจได้จริง

สาขาวิชาการเงินและการลงทุนพัฒนาทักษะในการมอง คิด และวิเคราะห์เรื่องการเงินและการลงทุน

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก เรียนรู้การบริหารการตลาด บริหารการลงทุนทางการตลาด การทำกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น​

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.(รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น
• ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

การพิจารณาเข้าศึกษา: พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

สาขาวิชา ชั้นปีที่1 ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่3 ชั้นปีที่ รวมทุกชั้นปี
สาขาวิชาการจัดการ (MGT)
64,700
71,700
76,100
70,900
283,400
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (DBS)
66,500
68,300
79,400
69,200
283,400
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (FIN)
63,800
77,700
71,000
70,900
283,400
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (DMR)
64,700
76,800
70,100
71,800
283,400
สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (LSM)
64,700
76,800
70,100
71,800
283,400
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (IBA)
64,700
71,700
76,100
70,900
283,400

กำหนดรับสมัครนักศึกษา

ปริญญาตรีเทอม S/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 มิ.ย 2566

ประเมินค่าใช้จ่าย

ประมาณค่าใช้จ่าย
ประมาณการเทอม 1/2566 : 42,900 บาท
ประมาณการตลอดหลักสูตร : 283,400 บาท

Previous
Next

มาเรียนบริหารกัน !!

น้องๆ ที่จบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นน้อง .6 , ปวช. ,ปวส.

กำลังคิดอยู่ใช่มั้ยว่าถ้าจะเข้าเรียนต่อ คณะบริหารธุรกิจ จะเข้ามหาลัยไหนดี ค่าเทอมเท่าไร เกรดต้องดีไหม

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต เรามีคำตอบกับน้องๆ ทุกคนที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่ค่ะ

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต Gat-Pat ไม่ต้อง O-net ไม่เอา ขอแค่ GPA แค่นั้นพอ เท่าไหร่ก็ได้ ถ้าสงสัยว่าที่นี่ดียังไง

มาดูให้เห็นกับตาดีกว่าค่ะ 4 ปีกับชีวิตมหาวิทยาลัย

ต้องเลือกให้ถูกใจ เลือกให้ดีที่สุด

และตอบโจทย์อนาคตการทำงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับสมัครทุกวัน

ไม่เว้นวันหยุด เวลา 8:30 – 16:30 .

เรียนบริหารธุรกิจ1
เรียนบริหารธุรกิจ2
เรียนบริหารธุรกิจ3-1

RBSRSU

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก, สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการเงินและการลงทุน, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพายเชน, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล, สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ