081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

การจัดการ-องค์กรของGoogle (1)

 การจัดการ  ของ Google ที่ทำให้น่าอยู่ น่าทำงาน  #บริหารธุรกิจ #การจัดการ

 “การจัดการ” ของ Google ที่ทำให้น่าอยู่ น่าทำงาน

            ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง องค์การต้องการให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงานต้องปฏิบัติงานอยู่ในองค์การโดยใช้เวลาอย่างน้อยถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 1 ใน 3 ของวัน ดังนั้น การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เกิดการดึงศักยภาพในตัวของพนักงานออกมาได้อย่างเต็มที่ แล้วองค์การจะมีวิธี “การจัดการ” อย่างไร ลองดูตัวอย่างของ Google ประเทศไทย ที่มี การจัดการ หลาย ๆ สิ่งได้น่าสนใจเป็นอย่างมาก

1.สร้างพื้นที่การทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถึง 15% การให้ความสำคัญกับทีมงาน ที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ เพิ่มพื้นที่การใช้งาน (Co-Working Space) ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน เพราะคือทีมเดียวกัน

2.สร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยมีวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดนวัตกรรม และการให้พนักงานได้มีแนวคิดว่า “ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้”

3.มีการจัดกิจกรรมปาร์ตี้ TGIF ในทุก ๆ วันศุกร์ เวลา 16.00 น. โดยทุกคนต้องปิดคอมพิวเตอร์และเข้าร่วมสังสรรค์กับเพื่อน ๆ เปิดโอกาสให้ถามกับผู้บริหารได้โดยตรง

4.จัดโต๊ะทำงานแบบส่วนกลาง (Hot Desk) เพื่อรองรับพนักงาน google ที่มาจากประเทศอื่น สามารถนั่งทำงานได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

5.มีมุมพักผ่อน ทั้งกีฬาเบา ๆ เกม โต๊ะพูล ฟิตเนส กิจกรรมนันทนาการ มุมของว่าง ให้บริการอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

6.ให้ความสำคัญกับความหลากหลายในองค์การ เช่น กลุ่มคนทำงาน Google ที่มีผิวสี กลุ่มความหลากหลายทางเพศ การจัดสวัสดิการที่ออกแบบเพื่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม

    จากตัวอย่างการจัดการที่กล่าวมานั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การจัดการของ Google เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และหากเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างยิ่งในปัจจุบัน การนำแนวคิดในการจัดการนี้มาใช้ในธุรกิจ ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียว เพื่อทำให้ธุรกิจของเราสามารถรักษาพนักงาน และให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานตามมานั่นเอง

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #การจัดการ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top