081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

การพัฒนาทักษะพนักงาน

    วันนี้ คณะบริหารธุรกิจ จะมาพูดถึงหนึ่งตัวแปรที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ตัวแปรนั้นก็คือ คน หรือก็คือ พนักงานภายในองค์กรนั่นเอง การที่องค์กรจะสามารถสร้างผลิตผลออกมาได้ จำเป็นต้องพึ่งคน หรือพนักงานภายในองค์กร และการที่ผลิตผลนั้นจะออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ก็ขึ้นอยู่กับทักษะความรู้และอารมณ์ความรู้สึกของคนเหล่านั้นด้วย องค์กรจึงจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจ สร้างสุขในการทำงาน และมอบทักษะความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกในเชิงบวก และสามารถสร้างผลิตผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลออกมาให้แก่องค์กรได้

    จากบทความที่เเล้วเราพูดถึง การสร้าง Employee Engagement ด้วยการดูแลอารมณ์ ความรู้สึกของพนักงานภายในองค์กร ไปแล้ว และใบบทความนี้เราจะพูดถึง รูปแบบการพัฒนาทักษะพนักงานภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานเหล่านั้น มีทักษะเพียงพอกับรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบันที่ท้าทาย และเปลี่ยแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องพึ่งทักษะใหม่ ๆ ทั้งการ “Upskill” และ “Reskill” เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นที่เข้ามา วันนี้เราจะมานำเสนอการพัฒนาทักษะ 10 รูปแบบ ทั้งการ Upskill – Reskill ให้แก่พนักงานภายในองค์กร จากบทความของ Adecco กันค่ะ

10 รูปแบบการพัฒนาทักษะพนักงานในองค์กร

การพัฒนาทักษะพนักงาน

1. การจัดคอร์สฝึกอบรม

การจัดคอร์สฝึกอบรม หรือ Training เป็นรูปแบบที่หลาย ๆ คนคงคุ้นชินและเคยเห็นมาก่อนเเล้ว การพัฒนาทักษะที่องค์กรนิยมใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเชิญวิทยากรมาฝึกอบรม หรือการซื้อคอร์สออนไลน์ก็เป็นทางเลือกที่สะดวก การถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานไปจนถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

การพัฒนาทักษะพนักงาน

2. การจัดเวิร์คชอป

การจัดเวิร์คชอปมีข้อดีหลายอย่าง เพิ่มการสื่อสารระหว่างพนักงาน แล้วยังเกิดความเข้าใจกันและกัน ที่สำคัญคือพนักงานยังมีโอกาสที่สามารถแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ สามารถฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เมื่อเรียนรู้จบก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานจริงได้

การพัฒนาทักษะพนักงาน

3. การไปสัมมนาหรือดูงาน

การส่งพนักงานไปสัมมนาหรือดูงานนอกจากจะได้ความรู้ใหม่ ๆ แล้วยังช่วยเปิดมุมมองให้พนักงานได้ไอเดียใหม่ ๆ มาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นโอกาสในการหาคอนเนคชันในการทำงาน ปัจจุบันงานสัมมนามีหัวข้อหลากหลายให้เลือกเข้าร่วมตามความสนใจทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยหากต้องการประหยัดงบอาจส่งตัวแทนไปเข้าร่วมแล้วมาแชร์ความรู้ที่ได้ให้กับทีมงานเป็นการภายในอีกที

การพัฒนาทักษะพนักงาน

4. จัดประชุมเพื่อแชร์ความรู้ภายในทีม

การจัดประชุมแชร์ความรู้ภายในทีมเป็นวิธีง่าย ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใครถนัดหรือมีความรู้ด้านไหนก็ให้มาสอนเพื่อนร่วมทีม ใครสนใจเรื่องไหนก็ไปศึกษาหาข้อมูล case study ต่าง ๆ แล้วมาสรุปและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมทีม วิธีนี้นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะพนักงานแล้วยังช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เกิดขึ้นในทีมได้

การพัฒนาทักษะพนักงาน

5. การมีแหล่งเรียนรู้สำหรับการค้นคว้าด้วยตัวเอง

ปัจจุบันนี้ความรู้และทักษะหลาย ๆ อย่างมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทำงานจึงต้องอาศัยการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมาก ดังนั้นจึงสำคัญมากที่พนักงานจะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยไม่ติดขัด สิ่งที่องค์กรสามารถทำได้เช่น สนับสนุนค่าสมาชิกเว็บไซต์วารสารและบทความวิชาการ สนับสนุนค่าหนังสือ สร้างห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับพนักงาน เป็นต้น

การพัฒนาทักษะพนักงาน

6. การเรียนรู้ผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย

การพัฒนาทักษะที่ได้ผลที่สุดคือการมีประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง และหมั่นฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากองค์กรต้องการพัฒนาทักษะพนักงานด้านไหน ก็ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้ฝึกฝนด้านนั้น จากการทำงานจริงโดยมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ ๆ มอบงานที่ยากขึ้น ท้าทายมากขึ้น หรือทำ Job Rotation ให้กับพนักงาน เพราะหากยังให้พนักงานรับผิดชอบแต่งานเดิมซ้ำ ๆ ไม่มีความท้าทายใด ๆ ก็จะทำให้พนักงานขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะที่หลากหลายและแสวงหาทักษะใหม่ ๆ

การพัฒนาทักษะพนักงาน

7. การเรียนรู้จากการทำงานร่วมกับแผนกอื่นหรือบุคคลภายนอก

การทำงานร่วมกับแผนกอื่นหรือบุคคลภายนอก ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะ Soft Skills ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วิธีการทำงาน และความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถนำประสบการณ์และเทคนิคการทำงานที่ได้มาต่อยอดการทำงานและพัฒนาทักษะต่อไป

การพัฒนาทักษะพนักงาน

8. การทำงานภาคสนาม

การเปิดโอกาสให้พนักงานออฟฟิศสัมผัสการทำงานภาคสนามบ้าง ก็จะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ สามารถช่วยให้พนักงานเข้าใจการทำงานหน้างานมากขึ้น เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า และนำมาประสบการณ์ที่ได้รับมาคิดต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นได้

การพัฒนาทักษะพนักงาน

9. การทดลองวิธีทำงานใหม่ ๆ

การจะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้จะต้องมีพื้นที่ให้พนักงานได้ลองผิดลองถูก การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ เรียนรู้หรือทำโปรเจกต์ใหม่ ๆ และทดลองทำด้วยตนเองจะช่วยให้พนักงานมีไฟในการหาความรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเพื่อทำงานให้สำเร็จ ทั้งยังได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่พนักงานได้รับจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวเองและนวัตกรรมให้องค์กร

การพัฒนาทักษะพนักงาน

10. การโค้ชและระบบพี่เลี้ยง

การนำระบบพี่เลี้ยงมาใช้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการพัฒนาทักษะพนักงาน โดยจับคู่พนักงานอาวุโสที่มีประสบการณ์มากกว่าให้เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำและสนับสนุนพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า วิธีนี้จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในองค์กร 

    รูปแบบการพัฒนาทักษะเหล่านี้ ทางองค์กรควรจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาพนักงานภายในองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR หันมาให้ความสำคัญกับจัดการพัฒนาทักษะเหล่านี้ เพื่อให้พนักงานเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถพัฒนาและสร้างผลิตผลที่ดีที่ส่งผลให้องค์กรได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอีกก้าว

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่  บทความ คณะบริหารธุรกิจ –  (rbsrsu.com)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

Adecco

dcbsdcon.org

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #การตลาด #เทคนิคการพูด

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top