เรียนบริหาร การเงินและการลงทุน เงินเดือน?

081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

สาขาการเงินและการลงทุน FIN-1

เรียนบริหาร การเงินและการลงทุน เงินเดือนเท่าไหร่? เรียนอะไรบ้าง? #การเงิน

    การศึกษาสาขา การเงินและการลงทุน ในระดับปริญญาตรี นับว่า เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และการเงินของประเทศ โดยหลักสูตร สาขาการเงินและการลงทุน มุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารการเงิน ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง ในบทความนี้ทางคณะบริหารธุรกิจจะพาไปดูว่า สาขา การเงินและการลงทุนนั้น เรียนอะไรบ้าง? จบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง? และเงินเดือนคร่าวๆ ครับ

สาขาการเงินและการลงทุน FIN-4


จุดเด่นของสาขาการเงินและการลงทุน?

  เนื่องดัวยปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและการลงทุนได้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และกระแสการเงินของโลก จึงทำให้สาขาการเงินและการลงทุนได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ และการมีจริยธรรมในการดำเนินงานในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุน ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกด้วย

สาขาการเงินและการลงทุน FIN-2


สาขาการเงินและการลงทุน เรียนอะไรบ้าง?

 • การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)

 • การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์

 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน

 • การจัดการสถาบันการเงิน

 • การประกันวินาศภัยทางทะเล

 • การประกันวินาศภัยอื่นๆ

 • การประกันชีวิตและสุขภาพ

 • การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก

 • การวิจัยทางการเงิน

 • การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

 • วิศวกรรมทางการเงิน

 • ประเด็นในปัจจุบันทางการเงินและการลงทุนทำไมต้องสาขาวิชาการจัดการ

สาขาการเงินและการลงทุน FIN-3

ทำไมต้องสาขาการเงินและการลงทุน?

  สาขา วิชาการเงินและการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมไปถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไปครับ

สาขาการเงินและการลงทุน FIN-5


จบมาทำงานอะไร?

 • นักการเงินในหน่วยงานของรัฐและธุรกิจเอกชน (Financiers in government agencies and private businesses)
 • พนักงานธนาคาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)
 • นักการเงินในธนาคารพาณิชย์ (Financiers in commercial banks)
 • นักการเงินบริษัทประกันภัย บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Financial Analyst International Trade Company)
 • ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisors)


อัตราเฉลี่ยเงินเดือนของสายงานการเงินและการลงทุน

 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน  Investment Advisor
  เงินเดือน  15,000 – 35,000 บาท
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  Security Analyst
  เงินเดือน 18,000 – 25,000 บาท
 • นักวิเคราะห์การเงิน Financial Analyst
  เงินเดือน 25,000 – 40,000 บาท
 • นักวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง Risk Management Analyst
  เงินเดือน 20,000 – 40,000 บาท

    ในส่วนของเงินเดือนนั้นไม่ได้ตรงสักทีเดียวครับ ขึ้นอยู่กับบริษัทและประสบการณ์ ความสามารถของตัวเราด้วยครับ ถ้าหากสนใจที่จะ เรียนบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสมัครได้ที่นี่เลยครับ เรามีให้เลือกถึง 6 สาขาด้วยกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

     อ่านบทความเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ Set.or.th

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #การเงิน

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น