rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
คณะบริหารธุรกิจเรียนเกี่ยวกับอะไร

คณะบริหารธุรกิจเรียนเกี่ยวกับอะไร?

ตามชื่อของมันคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะที่เราจะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆ ใรการทำธุรกิจ เช่น การทำการตลาด การบริหารคนภานในธุรกิจ การขนส่งสินค้า การทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การวางแผนการเงินให้ธุรกิจ คณะนี้เป็นคณะที่ใครหลายคนเรื่องเข้ามาเรียนกันเพราะเรียนจบไปแล้วสามารถนำไปต่อยอดได้หลายอย่าง ทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน หรือสามารถเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองก็ยังได้

เรามาทำความรู้จักกันว่าในคณะบริหารธุรกิจมันมีสาขาวิชาอะไรที่น่าเข้ามาเรียนบ้าง เราจะได้นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนแต่ละสาขากัน

สาชาการเงินและการลงทุน

สาขาการเงินและการลงทุนเป็นสาขาที่หลายคนให้ความสนใจมาก เพราะมันเป็นสาขาที่จะมาเรียนรู้กันในด้านการเงินที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตของเราได้ในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของเงิน การวางแผนการเงิน การวิเคราะห์เรื่องการเงิน และสาขานี้ยังสอนเรื่องการลงทุน ทั้งเรื่องสถาบันการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การฝึกเล่นหุ้น และอีกหลายๆ อย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุน ถ้าเรียนสาขาการเงินและการลงทุนจาก

สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

เป็นวิชาที่จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการทำการตลาดโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคที่คนหลายคนอยู่ในโลกออไลน์มากกว่าโลกออฟไลน์ เราจะรู้เรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า การขายของด้วยระบบออนไลน์ การใช้วิธีการทำการตลาดในหลายรูปแบบ ในโลกออนไลน์ การวางแผนและการจัดการการตลาดดิจิทัล ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากของธุรกิจค้าขายออนไลน์ ในยุคที่คนก้มหน้ามองคนในจอมากกว่ามองคนตรงหน้าถ้าเราไม่รู้วิธีทำการตลาดออนไลน์

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ในยุคที่เวลาเราใช้โทรศัพท์เราจะเห็นแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมาย และเวลาเราหาอะไรใน Google เราจะเว็บไซต์หลากหลายบนจอเรา เคยสงสัยกันมั้ยว่าแอพพลิเคชั่นหรือเว็บพวกนั้นเขาสร้างหรือทำขึ้นมากันได้ยังไง สาขาที่จะตอบให้กับเรา สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลของจะสอนเราเรื่องการใช้เครื่องดิจิทัลต่างๆในโลกออนไลน์ ทั้งสอนการสร้างเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างให้เราทำธุรกิจในโลกออนไลน์ได้ดีขึ้น และยังสอนไปถึงการวางแผนธุรกิจดิจิทัล การออกแบบธุรกิจ การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยีล้ำสมัย นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล ถ้าจบสาขานี้ไปจะเข้าธุรกิจในโลกอนาคตอย่างแน่นอน

คณะบริหารธุรกิจเรียนเกี่ยวกับอะไร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

ในทุกๆ วันะมีคนสั่งซื้อของออนไลน์นะล้านครั้งทั่วโลก สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนเลยเป็นสาขาที่มีคนต้องการตัวสูงมาก เพราะเข้าใจระบบการขนส่ง การจัดคลัง การจัดซื้อ ที่เป็นส่วนสำคัญจองธุรกิจ สาขานี้จะสอนเกี่ยวกับ การจัดคลังสินค้า การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การบริหารการผลิต ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็นของธุรกิจ ที่เราให้คนที่จบสาขานี้มีบริษัทแย่งตัวกันหลายบริษัทเลย

สาขาการจัดการ

ทุกบริษัทจำเป็นต้องมีคนที่มีความสามารถในการจัดการและบริหารส่วนต่างๆ ของธุรกิจเพื่อจะทำให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ สาขาการจัดเลยเป็นสาขาที่มีความต้องการในตลาดสูง สาขานี้จำจะได้เรียนรู้ทั้งการเป็นผู้ประกอบการ พฤติกรรมบุคคลในองค์การ ทฤษฎีองค์การ การสื่อสารในองค์การ การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ และอื่นๆ ที่จะทำให้เรามีความสามารถในการจัดการบริหารและมีความเป็นผู้นำเพื่อที่จะนำองค์กรต่างๆ ที่เราจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพได้

#บริหารรังสิต #RBSRSU #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหาร