เรียนบริหาร คณะบริหารธุรกิจ เงินเดือน?

081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

6 สาขา บริหาธุรกิจ ม.รังสิต

เรียนบริหาร 6 สาขาของ ม.รังสิต จบมาทำงานอะไร? เงินเดือนเท่าไหร่? #บริหารธุรกิจ

    คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต มีด้วยกันถึง 6 สาขา แต่ละสาขามีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป  สำหรับคนที่กำลังหาตัวเลือกว่า เรียนจบไปแล้วเราสามรถสมัครงาน แบบไหนได้บ้าง? ในบทความนี้ทางคณะบริหารธุรกิจ เราได้ยกตัวอย่าง มาให้ทั้งหมดมี 6 สาขา มาให้เลือก ว่าจะไปต่อในทิศทางไหน “ จบมาแล้วสามรถทำอาชีพอะไรได้บ้าง” พร้อมกับระบุเงินเดือน มาเริ่มด้วยที่สถานที่แรกกันเลย!!!  สาขาแรก คือ

 

สาขาการเงินและการลงทุน-FIN


1. สาขาวิชา การเงินและการลงทุน: Finance and Investment (FIN)

     หลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการลงทุนมุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารการเงิน ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน  Investment Advisor
  เงินเดือน 15,000 -35,000 บาท
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  Security Analyst
  เงินเดือน 18,000 – 25,000 บาท
 • นักวิเคราะห์การเงิน  Financial Analyst
  เงินเดือน 25,000 – 40,000 บาท
 • นักวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง  Risk Management Analyst
  เงินเดือน 20,000 – 40,000 บาท
สาขาการจัดการ-MGT

2. สาขาวิชา การจัดการ: Management (MGT)

     หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารจัดการทั้งองค์การภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

 • ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน  Management in private enterprises

 • ผู้จัดการทั่วไป  General Manager
  เงินเดือน 20,000 – 40,000 บาท

 • พนักงานฝ่ายบุคคล  Human Resources 
  เงินเดือน 18,000 – 40,000 บาท

 • นักบริหารงานลูกค้า  Account Executive
  เงินเดือน 30,000-35,000 บาท

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลแผนกพัฒนาระบบองค์กร  Organization Development
  เงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท

สาขาธุรกิจดิจิทัล-DBS

3. สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล: Digital Business (DBS)

     สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่เปิดใหม่กำลังมาแรงในช่วงนี้เป็นการตลาดผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในช่วงนี้และนำความรู้นี้ไปใช้ต่อยอดในกิจการต่างๆได้อย่างมากมายไม่จำเป็นต้องไปในทางออนไลน์อย่างเดียว สาขาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่มีคุณค่าตอนการศึกษาในสมัยนี้ที่ต้องใช้ช่วยเพิ่มยอดขายทางกิจการต่างๆ

 • นักวิเคราะห์ระบบ System Analyst
  เงินเดือน 35,000 – 50,000 บาท
 • ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านซอฟแวร์ Pre-Sales Consultant
  เงินเดือน 35,000 – 60,000 บาท
 • การตลาดดิจิทัล Digital Marketing
  เงินเดือน 35,000 – 50,000 บาท
 • ผู้ดูแลลูกค้าและให้คำปรึกษา CRM Consultant
  เงินเดือน 35,000 – 60,000 บาท
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน-LSM

4. สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน: Logistics and Supply chain Management (LSM)

     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า และสนามบิน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง

 • พนักงานฝ่ายนำเข้าและส่งออก Import & Export Officer
  เงินเดือน 15,000 – 35,000 บาท

 • เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ Logistics Officer
  เงินเดือน 9,000 – 40,000 บาท

 • พนักงานซัพพลายเชน Supply Chain Officer
  เงินเดือน 18,000 – 30,000 บาท

 • นักวางแผนการผลิต Production Planner
  เงินเดือน 17,000 – 65,000 บาท

สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ-IBA

5. สาขาวิชา การจัดการบริหารระหว่างประเทศ: International Business Management (IBA)

    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจเข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสาขาที่ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศได้ เช่น ความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และด้านธุรกิจดิจิทัล

 • เจ้าหน้าที่การตลาดระหว่างประเทศ  International Marketing and Sales Coordinator
  เงินเดือน 20,000 – 40,000 บาท

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ  Oversea Coordinator
  เงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท

 • ผู้จัดการด้านนำเข้า/ส่งออก  Manager of Import/ Export
  เงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท

 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ  International Business Development Executive
  เงินเดือน 20,000 – 40,000 บาท

สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก-DMR


6. สาขาวิชา การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก Digital Marketing and Retail Innovations (DMR)

  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีกระดับปริญญาตรี นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีกมุ่งเน้นเรื่องของการให้ความรู้และการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองกฐานในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 • นักการโฆษณา  Advertising
  เงินเดือน  20,000 – 32,000  บาท

 • นักการตลาด  Marketing
  เงินเดือน  20,000 – 32,000  บาท

 • นักประชาสัมพันธ์  Public Relations Officer
  เงินเดือน  20,000 – 32,000  บาท

 • ที่ปรึกษาทางการตลาด  Marketing Consultant
  เงินเดือน  20,000 – 32,000  บาท

    น้องๆคนที่สนใจเรียน มหาวิทยาลัยรังสิต ลองมาสมัครกันนะคะ มีทั้งความรู้หลากหลายมากมายพร้อมรอให้น้องๆให้ได้เรียนรู้ และ อาจารย์ทุกท่านใจดี <3 ทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดของการเงินในส่วนของแต่ละงานก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงานที่เราได้หมั่นฝึกฝน และ ด้วยความสามารถเรา ฉนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับสายงานที่ตัวเองได้เลือกและมีความสุขกับสายงานนั้นๆนะคะ >< ถ้าหากสนใจที่จะ เรียนบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสมัครได้ที่นี่เลยครับ เรามีให้เลือกถึง 6 สาขาด้วยกัน สมัครก่อน 30 เมษายน 2565 รับทุน Early Bird 8,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

     อ่านบทความเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ 

Jobpub.com

Set.or.th

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #โลจิสติกส์ #ธุรกิจระหว่างประเทศ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น