081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารที่ไหนดี

คณะบริหารเรียนอะไรบ้าง ? 

ในช่วงจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบนี้ หลายๆคนคงได้แอบเล็งคณะบริหารไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกแน่นอน เพราะ คณะบริหารมีสาขาที่หลากหลาย น่าสนใจ อีกทั้งความรู้ต่างๆที่ได้ในรั้วมหาวิทยาลัยนี่แหละที่เราจะสามารถนำไปใช้ต่อยอด ใช้ในการทำงาน หรือ ทำธุรกิจได้ ว่าแต่ว่าคณะบริหารต้องเรียนอะไรบ้าง มีหลักสูตรประมาณไหน เราได้สรุปมาให้แล้ว

“ปล. ข้อมูลเป็นเพียงวิชาพื้นฐานที่คณะบริหารมีในหลักสูตร (วิชาคณะ) แต่ละมหาวิทยาลัยและสาขาที่เลือกเรียนจะต่างกันออกไป”

เรียนบริหารที่ไหนดี

หลักสูตรพื้นฐานมีดังนี้  #บริหารธุรกิจ

1.วิชาการตลาด

2.วิชาการจัดการ

3.วิชาการเงินธุรกิจ

4.วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

5. วิชาเศรษฐศาสตร์

เรียนบริหารที่ไหนดี

วิชาการตลาด : Marketing

เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการวางแผนการทำการตลาดและตั้งภาพรวมของธุรกิจว่าเราจะขายของให้ลูกค้าได้อย่างไร เช่น จะทำอย่างไรในสินค้าที่ออกจัดจำหน่ายได้ติดตลาดสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้หรือลูกค้าสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์และสินค้า การคำโฆษณาออนไลน์

เรียนบริหารที่ไหนดี

วิชาการจัดการ : Management

เป็นวิชาที่รวมทุกศาสตร์ของบริหารเลยก็ว่าได้เนื่องจากวิชานี้จะเป็นการบริหารกระบวนต่างๆของภาคธุรกิจ เช่น การวางแผนกลยุทธ์การตัดสินใจของธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เรียนบริหารที่ไหนดี

วิชาการเงินธุรกิจ : Finance

เป็นวิชาที่ช่วยดูแลการเงินของธุรกิจให้มั่นคง สามารถบริหารธุรกิจได้ในความเสี่ยงที่ต่ำ โดยจะเน้นเรื่องการวิเคราะห์เชิงประมาณ เพื่อคำนวณและคิดแผนก่อนการลงทุนนั้นๆ

เรียนบริหารที่ไหนดี

วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : Human Resources Management 

เป็นวิชาที่จะดูแลเรื่องแรงงานคนเป็นหลัก เพราะ การบริหารธุรกิจต้องดำเนินด้วยการทำงานของคนเสมอ โดยวิชานี้จะครอบคลุมที่งานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสรรหาและเลือกบุคคล กฎหมายแรงงาน สวัสดิการ ต่างๆ รวมทั้งต้องเรียนรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรด้วย

เรียนบริหารที่ไหนดี

วิชาเศรษฐศาสตร์ : Economics

เป็นอีกหนึ่งวิชาที่สำคัญมากในบริหารธุรกิจ เพราะ ธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ ซึ่งในเศรษฐกิจก็มีผู้คนอยู่มากมาย และ คนหรือมนุษย์นี่แหละที่หาผลประโยชน์จากตรงนี้ ฉะนั้นแล้ววิชาเศรษฐศาสตร์จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อผลิตสิ่งของหรือสินค้าออกมาสู่ตลาด

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตรพื้นฐานของคณะบริหารเท่านั้น ยังมีวิชาให้เลือกอีกมากอยู่ที่การเลือกมหาวิทยาลัย และ สาขา ของแต่ละคนเลย

แล้วจะเรียนบริหารที่ไหนดี ? 

การที่จะเลือกเรียนซักที่ต้องศึกษาถึงโครงสร้างหลักสูตร และ สาขาที่มีอยู่ เพราะไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยจะมีวิชาที่เราอยากเรียน โดยที่สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ของคณะ หรือ Facebook Page ต่างๆ เช่น https://rbs.rsu.ac.th/ คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ปีนี้เปิดทั้งหมด 6 สาขา พร้อมหลักสูตรใหม่ ทันสมัย ใช้ได้จริงในยุคดิจิทัล

-สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

-สาขาวิชาการจัดการ

-สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

-สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

-สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เรียนบริหารที่ไหนดี

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top