081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

คณะไหนเหมาะกับเด็กรุ่นใหม่

          เคยคิดไหมว่าเรียนจบแล้วเข้าศึกษาต่อในคณะอะไรดี? แล้วมีคณะไหนที่เหมาะกับตัวเองบ้าง คณะไหนที่เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่ วันนี้อยากจะมานำเสนอ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจมีอะไรที่น่าสนใจและทำไมถึงเหมาะสำหรับเด็กรุ่นใหม่

คณะไหนเหมาะกับเด็กรุ่นใหม่ #บริหารธุรกิจ

          คณะบริหารธุรกิจเราไม่ได้เรียนแค่การทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว เราจะเรียนทั้งการจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็นเจ้าของธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ คือ การเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่เตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจที่โดดเด่น เรียนแบบรู้ลึกและเข้าใจแนวคิดในการประกอบธุรกิจอย่างมีระบบ สามารถผสานความคิดสร้างสรรค์ ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยและการเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ง่ายนั้น มันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ทุกคนจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือหากใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือมีธุรกิจของครอบครัวอยู่แล้ว ก็จะเป็นการดีที่สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของตัวเองให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยตัวอย่างสิ่งที่จะได้เรียนรู้เมื่อเข้ามาในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มีดังนี้

 การจัดการ

การจัดการ

          การจัดการเป็นการเรียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจทางธุรกิจ การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร และทักษะสำหรับผู้ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง เป็นต้น

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

          การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการเรียนเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทนผลประโยชน์เกื้อกูล การพัฒนางานอาชีพ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และพนักงานสัมพันธ์ สามารถบริหาร และจัดการคนในองค์กรได้

 การตลาด

การตลาด

          การตลาดเป็นการเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยการตลาด การส่งเสริมการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การโฆษณา การตลาดระหว่างประเทศ นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การจัดซื้อ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาด เป็นต้น อีกอย่างที่น่าสนใจ คือ การทำการตลาดออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนมักจะซื้อขายในออนไลน์กันเป็นส่วนใหญ่ สำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำงานกับองค์กรต่างๆ ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดมากขึ้น สามารถเข้าถึงเทรนด์ได้ง่าย และยังสามารถเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรได้อีกด้วย

          โลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่มีเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสนใจกับการทำธุรกิจ และยังมีการเรียนรู้อีกมากมายที่น่าสนใจ จึงอยากจะเชิญชวนให้มาลองเรียนรู้สาขารายวิชาต่างๆของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต แล้ว เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ ซึ่งมีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (สาขาใหม่) ส่วนอาชีพยังมีการรองรับมากมายในอนาคต เช่น ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักการตลาด บริษัทต่างประเทศการนำเข้าส่งออกสินค้า เป็นต้น และนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่า คณะไหนเหมาะกับเด็กรุ่นใหม่

          ทั้งนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เราอยากจะนำเสนอว่าคณะบริหารธุรกิจมีอะไรที่น่าสนใจ ทำไมถึงเหมาะสำหรับเด็กรุ่นใหม่และยังมีอาชีพที่รองรับมากมายอีกด้วย สุดท้ายนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความฉบับนี้จะมีประโยชน์ให้กับทุกคนที่มีความสนใจในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #คณะไหนดี #เด็กรุ่นใหม่ #การจัดการ #การตลาด #การบริหารทรัพยากรมนุษย์ #บริหารสาขาไหนดี

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top