081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

     คณะ บริหารธุรกิจ เป็นคณะที่ช่วยให้รู้เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจแบบครอบคลุม และหากเลือกเรียนสาขาเฉพาะเช่น ด้านการเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก็จะช่วยให้เข้าใจในวิชาความรู้นั้น ๆ อย่างชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง ใครที่อยากจะรู้ว่าเรา เรียนจบคณะบริหาร มาแล้ว จะไปทำอาชีพอะไรได้บ้างเราได้รวบรวมอาชีพต่าง ๆ ที่สามารถทำได้เมื่อคุณจบจากคณะบริหารมาฝากค่ะ   

นักธุรกิจ/ ทำธุรกิจส่วนตัว

     การเรียนจบบริหารจะทำให้เรารู้หลักพื้นฐานขั้นต้นในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เพราะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับหลักการวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอน และหลักการตัดสินใจซึ่งความรู้พื้นฐานเหล่านี้จะทำให้เรามีพื้นความรู้ในการสร้างธุรกิจของตัวเองที่จะทำให้เราตั้งตัวได้เร็วอย่างมีหลักการ

 

นักการธนาคารและนักลงทุน

     หากคุณ เรียนจบคณะบริหาร สาขาการเงิน คุณจะสามารถบริหารเงินอย่างสร้างสรรค์ รู้หลักโครงสร้างการบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุน นโยบายการเงินการคลัง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการจะไปทำงานบริการด้านการเงิน งานบริหารสินเชื่อ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานการธนาคาร งานลงทุน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน

 

นักการตลาด

     หลักสูตรใน คณะ บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดที่สอนให้เรารู้จักเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค เรียนการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ฝึกวิจัยการตลาดและการส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการวางแผนทางการตลาด จะทำให้คุณสามารถทำงานการตลาด งานวิจัยการตลาด งานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ งานการขายที่ประสบความสำเร็จได้

 

 ผู้จัดการในองค์กร

     เมื่อคุณจบจาก คณะ บริหารธุรกิจ และหมั่นฝึกฝนทักษะในการทำงานอยู่เสมอ ใฝ่รู้ ขยัน ตั้งใจในการทำงาน คุณจะสามารถเป็นผู้จัดการในหน่วยงานหรือองค์กรที่คุณทำอยู่ได้อย่างแน่นอน

 

 

 พนักงานฝ่ายบุคคล

      คณะ บริหารธุรกิจ จะทำให้เราได้เรียนรู้หลักการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ จัดการฝึกอบรม พัฒนา ประเมินผลงานบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร นอกจากนี้ยังทำให้เราสามารถใช้ไอเดียของเรามาวางแผนกำลังคน จ่ายค่าตอบแทน และทำแรงงานสัมพันธ์ได้ ซึ่งอาชีพที่ต่อยอดจากการเป็นพนักงานฝ่ายบุคคล คือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน เป็นต้น

 

  นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทางเลือกในอาชีพสำหรับคนที่จบจาก คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีอย่างไม่จำกัด เพราะคณะ บริหารธุรกิจ ถือเป็นศาสตร์วิชาความรู้ที่เป็นที่ต้องการในองค์กรต่าง ๆ ในหลาย ๆ ฝ่าย หลาย ๆ แผนกเสมอมาและแม้กระทั่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เราหวังว่าคุณคงได้ไอเดียใหม่ ๆ ในการไปสมัครงาน และหางานที่ใช่มากขึ้นจากบทความนี้นะคะ หารใครสนใจเรียน คณะบริหารธุรกิจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rbsrsu.com

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #คณะบริหาร #เด็กบริหาร #เรียนบริหารทำงานอะไร

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top