จากที่เราได้แนะนำเกี่ยวกับสายงานที่น่าสนใจของคณะบริหารธุรกิจไปแล้วใน เรียนบริหาร จบไปทำอะไร EP.1 และแนะนำเกี่ยวกับ 5 อาชีพที่น่าสนใจของสาขาธุรกิจดิจิทัล #DBS  เรียนบริหารจบไปทำงานอะไร EP.2 เรียนบริหารจบไปทำงานอะไร EP.3 ดังนั้นในบทความนี้เราจะขอแนะนำอาชีพการจัดการค่ะ

แนะนำ 5 อาชีพ การจัดการ
 

งานด้านที่ปรึกษาขององค์กร

ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่รับจ้างให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความรู้ ทำหน้าที่ช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถแก้ปัญหาหรือมองหาโอกาสใหม่ๆ  ในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ปรึกษาธุรกิจยังให้คำปรึกษาด้านการจัดการต่างๆ เช่น การเงินและบัญชี การจัดการทั่วไป ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ ภายในองค์กรเพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

นักบริหารและจัดการกลยุทธ์ 

ช่วยให้นักบริหารกำหนดทิศทางของธุรกิจ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ  ช่วยกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ  เพื่อที่จะนำกลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ  และควบคุมประเมินผลการดำเนินงานขององค์การได้  ทั้งนี้ไม่จำกัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่อย่างใด ผู้นำด้านการจัดการและการบริหารฝ่ายต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีหน้าที่วางแผนและบริหารทั้งตัวบุคคลและองค์กรให้เป็นระบบและประสบความสำเร็จ

 

ผู้ประเมินผลิตภัณฑ์

ควบคุมคุณภาพของสินค้าภายในองค์กร ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้

 

นักวางแผนพัฒนาธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์

ปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรแบบไม่หยุดนิ่ง พัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมให้เข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด การคิดอย่างมีวิจารณญาณการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้เชิงประยุกต์การทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ๆ เพื่อมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

นักวิเคราะห์ธุรกิจ

วิเคราะห์ให้กับองค์กรหรือแผนธุรกิจ ทั้งในความเป็นจริงหรือสมมติ และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจหรือขั้นตอนหรือระบบ โดยประเมินแบบจำลองธุรกิจหรือการผนวกเข้ากับเทคโนโลยี นักวิเคราะห์ธุรกิจช่วยแนะแนวธุรกิจด้วยขั้นตอนการปรับปรุง สินค้า บริการ และซอฟต์แวร์ให้เข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูล


บทความที่เกี่ยวข้อง :

5 สายงานที่น่าสนใจของคณะบริหารธุรกิจ : เรียนบริหาร จบไปทำอะไร EP.1

5 อาชีพที่น่าสนใจของสาขาธุรกิจดิจิทัล : เรียนบริหารจบไปทำงานอะไร EP.2

5 อาชีพที่น่าสนใจของสาขาโลจิสติกส์ : เรียนบริหารจบไปทำงานอะไร EP.3

เทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน Time Management : Special EP. Time Managementการจัดกาการวางแผน

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #โลจิสติกส์ #LSM

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *