081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารที่ไหนดี

จับตาภาวะสงคราม ส่งผลกับเศรษฐกิจและการบริหาร?

บทสัมภาษณ์จาก คุณกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรายการ MAKE TOMORROW,TODAY

คุณกรณ์มองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งรัสเซียยูเครนขอมองย้อนกลับมาที่ไทย คือถ้าเอาจริงๆก็ค้าขายกับรัสเซียยูเครนบ้างแต่ไม่มากแบบมีนัยสำคัญ ในเรื่องของการส่งออกการนำเข้า ถือว่าค้าขายกับรัสเซียมากกว่ายูเครนด้วยในเรื่องของการส่งออกการนำเข้า

คุณกรณ์มองอย่างไร ในด้านผลกระทบต่อประเทศไทย มันเป็นผลทางอ้อม การค้าโดยตรงไม่ได้ส่งผลมากนัก เรามีการค้าขายกับรัสเซียประมาณสองพันกว่าล้านเหรียญต่อปี ยูเครนก็เป็นหลักร้อยถึงสองร้อยล้านเหรียญต่อปี ซึ่งแน่นอนเรามีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียโดยเฉพาะจากยูเครนก็มี แต่รัสเซียก็น่าจะมีมากกว่าอยู่แล้ว แต่ในช่วง   โควิดนี้เราไม่มีนักท่องเที่ยวจากที่ไหนเลย ก็เลยอาจจะทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่ามีผลกระทบมากกว่าในช่วงปกติ

เรียนบริหารที่ไหนดี

แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือผลต่อราคาน้ำมัน มีผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางชนิดที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจของเรา ราคาน้ำมันไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่รับผลจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่สูงขึ้น มากที่สุดเพราะว่าเรามีสัดส่วนการนำเข้าน้ำมันที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ซึ่งพอราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ก็จะเห็นว่ามีข่าวค่าไฟอาจต้องเพิ่มขึ้น แล้วก็ค่าก๊าซหุงต้มจะต้องเพิ่มขึ้น นี่เป็นผลโดยตรงเพราะว่าหลายคนอาจมีคำถาม ซึ่งผมยังเจอคำถามนี้อยู่ในเฟซบุ๊คผมสม่ำเสมอว่า “เรามีน้ำมันของเราเอง มีก๊าซที่อ่าวไทยไม่ใช่หรอ” ข้อเท็จจริงคือมีแต่ไม่เคยพอ แม้แต่ก๊าซเราก็นำเข้ามาหลายปีแล้ว โรงไฟฟ้าที่ราชบุรีก็เป็นก๊าซที่เรานำเข้าจากเมียนมาร์ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องนำเข้าแก็สLNG  เห็นได้ว่าเรามีการพึ่งพาการใช้แก๊สสูงมาก ในระบบการผลิตไฟฟ้าประมาณ 70%ของไฟฟ้าของเรา ผลิตโดยก๊าซซึ่งก๊าซในอ่าวไม่ได้เหมาะสมกับการใช้ปั่นและไม่พออยู่ดี เพราะฉะนั้นเรามีการนำเข้าทั้งก๊าซและน้ำมัน บางคนบอกว่าไทยส่งออกน้ำมันไม่ใช่เหรอ อันนั้นคนละเรื่องแล้วมันคือหมายความว่าเรากลั่นมากกว่าจำนวนน้ำมันที่เราต้องใช้ แต่สำคัญที่เราใช้กันเราต้องนำเข้าเกือบทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราจะนำเข้าน้ำมันดิบแล้วกลั่นที่เมืองไทย ส่วนที่กลั่นเหลือเราก็ส่งออกแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ส่งออกน้ำมัน มันต่างกันเพราะฉะนั้นโดยรวมแง่ลบก็คือเราได้รับผลกระทบอย่างแรงกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ในช่วงตั้งแต่ต้นปีมานี้ก็เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ละมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลต่อค่าครองชีพ

เรียนบริหารที่ไหนดี

ประเด็นหลักของของประชาชนในแง่ความเดือดร้อนก็คือเรื่องของแพง

1.ราคาน้ำมันอันนี้โดยตรงเลย มีผลจากทางสงครามรัสเซียยูเครน

2.เกษตรกร คือราคาปุ๋ยซึ่งได้รับผลโดยตรงอีกเพราะว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมี ยูเครนเป็นผู้ผลิตสำคัญแล้วก็อิงกับราคาน้ำมันอีกด้วย เพราะฉะนั้นมีผลสองเด้ง ซึ่งราคาปุ๋ยเคมีเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวอยู่แล้วในช่วงปีที่ผ่านมา จากนี้ต่อไป ข่าวร้ายก็คือจะต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน เราเป็นผู้นำเข้าเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้มันสิ่งที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่แล้ว วันนี้เนี่ยผมก็ต้องพูดความจริงว่าเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจ นอกจากว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรที่เยียวยาเกษตรกรในเรื่องนี้โดยตรง ความเดือดร้อนนี่มันจะทวีคูณสูงขึ้นจากเหตุสงคราม

3.ราคาสินค้าทั่วไปซึ่งมันก็ได้รับผลกระทบเป็นช่วงๆ คือจากต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ข้าวโพดยูเครนเป็นผู้ส่งออกที่สำคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาข้าวโพดกระโดดสูงมาก ปัญหาของเกษตรกรของเราที่เป็นชาวไร่ข้าวโพดก็คือ เขาไม่มีข้าวโพดเพียงพอที่จะขายหรือฉวยโอกาสจากราคาที่สูงขึ้นได้ เราก็ต้องเป็นผู้นำเข้าข้าวโพดเพราะผลิตไม่พอความต้องการ ในฐานะผู้ใช้ก็คือใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ต่อไปปศุสัตว์ทุกชนิดราคาจะสูงขึ้น สุดท้ายก็จะหมายถึงราคาหน้าเขียงที่น่าจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกเช่นเดียวกัน งั้นทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่จะตามมาอย่างรวดเร็วจากวิกฤติสงครามที่เกิดขึ้น

เรียนบริหารที่ไหนดี

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะทางสงคราม ทำให้เราเล็งเห็นว่าการวางแผนการบริหารอย่างมีคุณภาพนั้นสำคัญอย่างยิ่ง การมีผู้นำที่มีความรู้ทางด้านบริหารจะเป็นหนทางสู่การฝ่าวิกฤตจากภาวะสงครามนี้ได้ เพราะฉะนั้นการเรียนบริหารในสาขาหรือแขนงต่างๆที่มีความสอดคล้องกับปัญหาและการแก้ปัญหา ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่สังคมนั้นต้องการอย่างมาก แล้วควรเลือกเรียนบริหารที่ไหนดี? ก็ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ มีการพัฒนานักศึกษาให้รู้เท่าทันโลกอยู่เสมอ เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต ที่สอนให้นักศึกษามีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ รู้จักการแก้ปัญหาทั้งในปัจจุบันและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สอนให้นักศึกษาลงมือทำอย่างจริงจัง พัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารที่มีการวางแผนและการรับมือต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพได้ในแบบที่สังคมต้องการ

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #การเงิน #ไลฟ์สไตล์

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top