081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

นักการตลาด

            ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูง การที่เข้าใจในข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า มีความสำคัญอย่างมากกับ นักการตลาด ที่จะช่วยให้วิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆและแรงจุงใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยทำให้รู้ความต้องการของค้า และให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ  เช่น ความชอบของลูกค้า(Consumer preferences) ความผิดหวังของลูกค้า (Frustrations ) คณะบริหารธุรกิจจึงอยากจะขอแนะนำความรู้ ความเข้าใจในเชิงลึก เกี่ยวกับลูกค้า คืออะไร และ คำคัญอย่างไร

ความรู้ ความเข้าใจในเชิงลึก เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Insight) คืออะไร ทำไม นักการตลาด ต้องสนใจ #บริหารธุรกิจ #การตลาด

ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Insight)

       คือ การตีความแนวโน้มในพฤติกรรมของลูกค้า ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผย ความชอบความของลูกค้า (Consumer preferences) ความวิตกกังวล หรือความผิดหวังของลูกค้า (Frustrations ) และแรงจูงใจพื้นฐานของผู้บริโภค (User’s motivation) ในการตัดสินใจทีใช้เลือกใช้บริการหรือเลิกใช้บริการ ในการศึกษาความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Insight) ทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อหาความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเมื่อทําการตัดสินใจทางธุรกิจการใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขายหรือความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งนําไปสู่ผลกําไรที่ดีและเพิ่มอัตราการรักษา คุณค่าตลอดชีวิตของลูกค้า (Customer lifetime value) ของตราสินค้าได้ ท้ายที่สุดแล้ว การพยามทำความเข้าใจผ่านการศึกษาผู้บริโภคในเชิงลึก ช่วยทำให้ตราสินค้า เข้าใจเหตุผล มุมมอง ความคิดเห็นของลูกค้า ว่าทำไมถึงชอบ หรือ ไม่ชอบ ตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการสร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้าและบริการ ในการดึงดูดผู้ใช้บริการรายใหม่ๆ หรือพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่มีอยู่ต่อไป ตามหลักแนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภค (Consumer brand relationship) ในมุมมองทางการตลาด 

ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Insight) สำคัญอย่างไร

       คําตอบสั้นๆนั้นง่ายๆ: คือ การทําความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการ หรือ ปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ หรือ จุดเจ็บปวด ของการบริโภคสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Customer pain points) เป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จของธุรกิจและตราสินค้าของคุณ ซึ่งอาจนำมาสู่การพัฒนากลยุทธ์ในตัวสินค้าหรือบริการ ทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ หรือที่เรียกว่า competitive advantage โดยข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าช่วยให้ทีมธุรกิจของคุณเข้าใจวิธีที่ลูกค้าของคุณคิดและรู้สึกเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณมากขึ้น โดยความรู้ดังกล่าว จะช่วยคุณให้สามารถพัฒนาเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสําหรับลูกค้าของคุณ ไม่เพียงแต่ว่าทำไมเขาถึงชอบสินค้าและบริการของคุณ แต่ช่วยทำให้เขาใจเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเข้าถึงซื้อสินค้า ของคุณอีกด้วย โดยข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค จะได้มาจากการรวบรวมจากข้อมูลภายในของบริษัท หรือระบบจัดการข้อมูลของบริษัท ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมและแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้นและพัฒนาแคมเปญที่มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆ

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #การตลาด

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top