• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th

ทุนการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

เรียนบริหารธุรกิจ

ระยะเวลาในการรับสมัครเรียนบริหารธุรกิจ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds

“ส่งใบสมัครได้ที่ Email: ba-rsu@rsu.ac.th”
*หมดเขต 15 พ.ค.2564

หมายเหตุ: เงื่อนไขทุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนด