rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
นวัตกรรมสำหรับการเงิน-fintech

          “Fintech” มาจากคำว่า Financial Technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีทางการเงิน โดยคำว่า Fintech มักถูก นำมาใช้ในการเรียกบริษัท กลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มผู้ประกอบการที่คิดค้น นวัตกรรมสำหรับการเงิน ใหม่ๆ ที่เราเรียกว่า Fintech-Startup โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการให้บริการด้านการเงินและการลงทุนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“Fintech” นวัตกรรมสำหรับการเงิน #การเงิน

         FinTech นำเสนอแอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีในตลาดการเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในระบบ  Digital Banking  , E-Commerce,  e-Payments และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน  ผลลัพธ์ที่ได้คือ FinTech ช่วยและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยลดต้นทุนและจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภารกิจของ FinTech คือ การช่วยให้บริษัทปรับปรุงการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการมากขึ้น ยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่เกิดการระบาดของ Covid-19 การใช้บริการทางการเงินที่ไม่ต้องไปสัมผัสผู้คนย่อมเป็นที่ยอมรับของลูกค้าโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังสร้างความเข้าใจในเรื่องการเงินและจัดการเงินได้ดีขึ้น

          FinTech เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของภาคการชำระเงิน (Martinčević et al., 2020) เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเงิน การเปิดตัวธุรกิจใหม่ที่ให้บริการทางการเงินทางเลือกจึงกลายเป็นเรื่องง่าย (Fenwick et al., 2018) Fintech ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นหนึ่งในการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต, ตู้เอทีเอ็ม, แอพพลิเคชั่นการเงินส่วนบุคคล และเครื่องมือมากมายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มต้นภาคการเงิน ซึ่งสำหรับธุรกิจและธนาคารแบบดั้งเดิมการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ในด้านกระบวนการทางธุรกิจและการปฏิบัติถือเป็นความท้าทายที่สำคัญในการร่วมทุนทางธุรกิจอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินให้แตกต่างจากสมัยก่อน ซึ่งการรวมตัวกันขององค์กรธุรกิจทำขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เนื่องจาก FinTech เข้ามาทำการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้งหมด ธนาคารทั่วไปจึงประสบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไม่ทัดเทียมกับเทคโนโลยี

          ระบบการชำระเงินและโอนเงินสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น Venmo, Western Union, WorldRemit, Azimo และ PayPal เป็นหนึ่งในแอพ FinTech ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2019 ในขณะที่นวัตกรรมใน FinTech ยังคงขยายตัว และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือข้อเท็จจริงที่ว่านวัตกรรมในภาคการธนาคารเริ่มแพร่กระจายออกไป ทำให้สถาบันการเงินทั่วไปสามารถติดตามการพัฒนาใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น FinTech ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินใหม่ๆ กล่าวคือ FinTech ช่วยให้เข้าถึงเงินทุนได้เร็วและราคาไม่แพงในเวลาที่รวดเร็วโดยเฉพาะผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัว ยอมรับ และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากพวกเขาเต็มใจที่จะยอมรับและใช้ความแปลกใหม่มากกว่าประชากรสูงอายุที่ยังคงชอบการทำธุรกรรมกับธนาคารแบบดั้งเดิม

          สำหรับ Fintech ในเมืองไทยได้กลับความนิยมมามากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม Streaming ในการซื้อขายหุ้นแทนการซื้อขายในห้องค้ามากขึ้น บริษัทอย่าง StockRadar ก็ได้ทำโปรแกรมทางมือถือสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยในการซื้อขายหุ้น ระบบ Payment API อย่าง Omise รวมไปถึงระบบ Crowd Funding ซึ่งเป็นวิธีการระดมทุนผ่านระบบ Online และล่าสุดทางสำนักงาน กลต.ก็ได้ออกกฎหมายมารองรับเรียบร้อยแล้ว (เจษฎา, 2560) ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเพื่อที่จะเข้าสู่ ยุค New Normal ที่โลกธุรกิจและพฤติกรรมของคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Technology นี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกคนต้องเตรียมพร้อมปรับตัวให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่กำลังมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #การเงิน