081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

บริหารองค์กร-hrm1

 HRM (Human Resource Management) หรือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการ บริหารองค์กร เพราะมนุษย์นั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุดในการบริหารจัดการของแต่ละองค์กร และในปัจจุบันหลายองค์กรต่างก็หันมาใส่ใจเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคคลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพในคราวเดียวกันด้วย บทความนี้คณะบริหารธุรกิจจึงอยากมาพูดถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่าสำคัญกับการ บริหารองค์กร ในปัจจุบันมากขนาดไหนกัน

HRM หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร  #การจัดการ

บริหารองค์กร-hrm2

ทำไมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) ถึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร

           HRM เป็นกลยุทธ์และกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กรเพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานตามหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดปัญหาน้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนดูแลบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อความสำเร็จขององค์กรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การบริหารจัดการด้านความสามารถของบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม เพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ดีที่สุด
           ซึ่งแท้จริงแล้วในยุคก่อนที่จะมีการบริหารจัดการบุคคลนั้น มนุษย์นั้นถูกมองว่าเป็นเพียง “แรงงาน” หรือเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยการผลิตเท่านั้น แต่ในยุคปัจจุบันได้มีการยกระดับแรงงานให้กลายเป็น “ทรัพยากร” ที่มีคุณค่าและความสำคัญอย่างมาก และหากกล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ถึงแม้ว่าศาสตร์นี้จะเพิ่งเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ได้ไม่นานแต่ก็มีทฤษฎีแนวคิดที่ใช้อ้างอิงมาอย่างยาวนานและค่อยๆพัฒนาอย่างจริงจังเรื่อยมาจนกลายเป็นศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน

บริหารองค์กร-hrm3


ความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

           1.ช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน และรู้สึกว่าหน้าที่ของตนนั้นมีคุณค่า
           2.ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำงานในองค์กร
           3.ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคม และประเทศชาติ เพราะถ้าการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ระหว่างองค์กร และผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สภาพสังคมส่วนรวมมีความสุข

          นอกจากการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการใช้ บริหารองค์กร แล้ว ยังทำให้เราเข้าใจบุคลากรในหน่วยงานต่างๆด้วย ซึ่งผู้บริหารอย่างเราจะต้องใส่ใจการดำเนินงานอย่างรอบคอบ และท้ายที่สุดองค์กรของเราก็ประสบความสำเร็จ และเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้เติบโตได้ไกลยิ่งขึ้น

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #การจัดการ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top