rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

เรียนบริหารธุรกิจเรียนอะไรบ้าง

เรียนบริหารธุรกิจเรียนอะไบ้าง​

ถ้าพูดถึงคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะที่ยอดฮิตและหลายๆคนอยากเข้ามาเรียนซึ่งคณะบริหารมีทุกมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้แต่อีกคำถามที่หลายๆคนสงสัยคือเมื่อเข้ามาแล้วเรียนอะไรบ้างก่อนอื่นขอยกตัวอย่างคณะบริหารของมหาวิทยาลัยรังสิตว่าเรียนอะไรบ้าง​

อยากเรียนบริหารต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

อยากเรียนบริหารต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

-ก่อนอื่นต้องศึกษาว่าเกณฑ์การรับสมัครเรียน มีอะไรบ้าง และเรามีความพร้อมแค่ไหน จากนั้นเตรียมพร้อมฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ และการวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบ ชอบคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต จดจำ ละเอียดรอบคอบ หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ การมีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เท่านี้ก็สามารถเรียนคณะบริหารธุรกิจ และ เป็นนักธุรกิจที่ดีในอนาคตได้เลยครับ

เรียนบริหารธุรกิจ มอรังสิตได้อะไร

เรียนบริหารธุรกิจ มอรังสิตได้อะไร
-ก่อนอื่นเลยมอรังสิตถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆของประเทศมีคณะมากมายหลายสาขาคณะบริหารธุรกิจก็เป็นหนึ่งในนั้น ในที่นี้เราจะมาพูดคณะบริหารว่า เรียนที่นี้แล้วได้อะไรบ้าง คณะบริหารธุรกิจมอรังสิต มีอยู่6สาขา แต่ละสาขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งยังปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับยุกต์สมัยอยู่ตลอดเวลา ถ้ามาเรียนที่นี่ จะได้ทั้งความรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ไม่ได้เรียนแต่ในตำราเรียนเพยังอย่างเดียว มีการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่สำคัญยังได้เพื่อนและสังคมใหม่ๆรุ่นพี่รุ่นน้องที่รักใคร่สามัคคีคอยช่วยเหลือกัน ในคณะเรายังมีตู้เต่าบิน ร้านค้าขายของให้นักศึกษาอีกด้วย เรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวอดกันเลยทีเดียว ทำให้การเรียนมีความสุขมากยิ่งขึ้นและได้ความรู้กันไปอย่างพอสมควร

บริหารธุรกิจ เรียนยากไหม เรียนอะไรบ้าง

     บริหารธุรกิจ เรียนยากไหม เรียนอะไรบ้าง  เราจะมาเล่าเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจกันครับ ว่าเรียนอะไรบ้าง เรียนยากไหม เพื่อให้คนที่กำลังอยากรู้หรือสำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจนี้แล้วสงสัยว่าเรียนอะไรบ้าง เรียนยากไหม

รียนบริหารธุรกิจเรียนอะไรบ้างงง
รียนบริหารธุรกิจเรียนอะไรบ้าง-2

เรียนบริหารธุรกิจม.รังสิตมีสาขาอะไรบ้าง!!!

1.สาขาวิชาธุรกิจดิจิตัล

2.สาขาวิชาการจัดการ

3.สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

4.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

5.สาขาวิชาการจัดการตลาดดิจิตัลและนวัตกรรมค้าปลีก

6.สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ กับ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ แตกต่างกันอย่างไร?

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศจะเรียนครอบคลุมหลากหลายอ่ะค่ะ แต่เพิ่มจากเดิมที่มีแค่ในประเทศ เป็นต่างประเทศ อย่างเช่น การตลาดระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ บลาๆๆ ๆ
ได้เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์หน่อยนึง คือ การจัดการวัตถุดิบและการกระจายสินค้า (ไม่แน่ใจว่าคล้ายกับโลจิสติกส์ไหม)
มีการคำนวณจุดคุ้มทุนที่สุดในการส่งสินค้า คำนวณระยะทางสั้นที่สุดในการกระจายสินค้า ค่อนข้างมีการคำนวณมาเกี่ยวข้อง
สาขา  ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์  Logistics Management
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์  ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  ระหว่างศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  อาทิ  การเสริมสร้างความเข้าใจแบบ
บูรณาการด้วยเกมด้านโลจิสติกส์  การอบรมเสริมความรู้ใหม่  ๆ  โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำ  นอกจากนี้ทาง
สาขา  ภาควิชาได้มีความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการ
เน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน

สาขาบัญชีกับสาขาการเงินแตกต่างกันอย่างไร


สาขาบัญชีกับสาขาการเงินแตกต่างกันอย่างไรสองสาขานี้เรียนเกี่ยวข้องกับเรื่อง เงิน และ ตัวเลข แต่ก็ยังมีการเน้นการเรียนการสอนที่ต่างกันไปสาขาการบัญชีเรียนอะไรเน้นการเรียน บันทึก นำข้อมูลมาวิเคราะห์ แปรผล 
เพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป นอกจากนี้การเรียนบัญชีนั้น
ยังต้องรู้จักกลยุทธ์ทางการตลาดอีกด้วย
เพราะผลลัพธ์ที่ได้มาจากตัวเลขในบัญชี 
จะสัมพันธ์กับการตลาดต่างๆ 
ที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้
สาขาการเงินเรียนอะไร
เน้นการเรียนวิธีคิดการตัดสินใจทางการเงิน  บริหารเงินที่มีอยู่ในมือให้เกิดมูลค่าขึ้นมา
และต้องบริหารเงินให้อยู่ในสภาพคล่องรวมถึงการบริหารความเสี่ยงทางการเงินด้วย ดังนั้นใครที่สนใจตัวไหนก็สามารถเลือกเรียนตามที่ตนเองสนใจได้เลย

เรียนอย่างไรให้ได้เกรดA

เราจะมาแบ่งปันเทคนิคการเรียนให้ได้เกรด A 

1วันเด็กลริหารเขาทำอะไรกันและบริหารเวลายังไง

ในหนึ่งวันเด็กบริหารเขาทำอะไรกันบ้างตามไปดูกัน และ เขาบริหารเวลากันยังไง

เรียนอย่างไรให้ได้เกรดA-1
เรียนบริหาร เรียนบริหารเรียนอะไรบ้าง จำเป็นต้องเก่งวิชาอะไรบ้าง2

เรียนบริหารเรียนอะไรบ้าง จำเป็นต้องเก่งวิชาอะไรบ้าง

-เรียนบริหารเรียนอะไรบ้าง จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษไหม
-เรียนบริหารจำเป็นต้องเก่งคณิตไหม
-จบศิลป์ภาษาเรียนบริหารได้ไหม

รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล

ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ในปัจจุบันไม่ได้หาได้เพียงในห้องเรียนอย่างเดียว รูปแบบการเรียนรู้และช่องทางใหม่ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่มีการแชร์ข้อมูลองค์ความรู้ นำองค์ความรู้ของตนเองมาสร้างรายได้

รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล-1
การเรียนบริหาร นำมาบริหารร้านค้าออนไลน์

การเรียนบริหาร นำมาบริหารร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำได้อย่างไรบ้าง

หากคุณคิดอยากเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ ไม่ว่าความคิดนั้นจะมีจุดเริ่มต้นมาจากการมีสินค้าใหม่ๆ อยู่ในมือ หรือการมองเห็นโอกาสในตลาดของคุณเองก็ตาม สิ่งสำคัญที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจควรทำคือการวางแผน ซึ่งการวางแผนนั้นควรกำหนดให้ครอบคลุมและลงรายละเอียดให้ชัดเจนในแต่ละด้านของการทำธุรกิจ ดังนี้