081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารที่ไหนดี

ปัจจัยในการเลือกผู้นำ #บริหารธุรกิจ

      บ่อยครั้งที่ความล้มเหลวเกิดขึ้นจากการขาดผู้นำที่มีประสิทธิภาพ แล้วบ่อยครั้งที่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำก็ไม่ได้มาจากความเหมาะสมเสมอไป การขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยภาวะที่ไม่เหมาะไม่ควร หรือขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้นำที่ดีนั้นย่อมนำมาซึ่งปัญหานานับประการ ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพได้ในที่สุด หรือแม้แต่การนำพาเดินไปผิดทาง ซึ่งแน่นอนว่ามันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แย่ ดังนั้นการเลือกผู้นำควรพิจารณาให้ดี เลือกจากผู้ที่มีความรู้หรือจบทางด้านการบริหารโดยตรงได้ยิ่งดี แล้วควรเลือกผู้นำที่เรียนบริหารที่ไหนดี? และม่ควรเลือกผู้นำจากภาวะใดบ้าง

ความอาวุโส

      องค์กรในยุคก่อนมักให้ความสำคัญกับความอาวุโสเป็นหลัก มักมีความเชื่อว่ายิ่งอายุมาก ยิ่งแก่ประสบการณ์ ยิ่งเหมาะแก่ตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือเหมาะที่จะเป็นผู้นำ หลายองค์กรก็เลยขยับตำแหน่งจากความอาวุโสและอายุการทำงาน แต่ภาวะความเป็นผู้นำที่ดีนั้นก็ไม่ได้มาจากเรื่องอายุหรือประสบการณ์เสมอไป แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าอายุและประสบการณ์ก็มีส่วนทำให้คนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้ดีกว่าเช่นกัน ทั้งนี้ต้องดูความเหมาะสมในการเป็นผู้นำมากกว่าพิจารณาตามความอาวุโส

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : คณะบริหารที่ดีจะไม่สอนในคุณนับถือตนเป็นใหญ่จากความอาวุโสของอายุ แต่จะสอนให้คุณนับถือตนเองด้วยความสามารถของตัวเอง เนื่องจากการแข่งขันทางด้านบริหารมีมาก นักศึกษาที่จบจากคณะบริหารจะต้องมีความสามารถจริงเพื่อให้สามารถแข่งขันกันองค์กรอื่นได้ คณะบริหารที่แนะนำก็มีหลากหลาย แต่ถ้าจะให้ดีควรเลือกจากหลักสูตรและบุคลากรที่มีคุณภาพ มากประสบการณ์ เพราะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนานักศึกษา

อำนาจ

      จริงอยู่ที่ผู้นำนั้นควรสามารถปกครองผู้อื่นได้ แต่การขึ้นมาเป็นผู้นำโดยใช้อำนาจ บังคับ กดขี่ ก็อาจไม่ใช่ผู้นำที่ดีเสมอไป การขึ้นมาเป็นผู้นำได้เพราะอำนาจแต่ไม่ได้ขึ้นมาจากความสามารถนั้นอาจนำไปสู่สถานการณ์แย่ๆ ก็เป็นได้ หรือผู้นำที่ได้มาด้วยการบีบบังคับให้คนอื่นยอมรับก็อาจเป็นผู้นำที่นักเลงมากกว่าการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการทำงานให้สำเร็จ

      เรียนบริหารที่ไหนดี? :คณะหรือมหาวิทยาลัยที่ดี จะต้องบ่มเพาะนักศึกษาให้รู้จักความยุติธรรมในทุกๆสถานการณ์ รู้จักการแบ่งสันปันส่วนอย่างถูกต้อง และมีความเป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด เช่นเดียวกับคณะบริหารม.รังสิต ที่มีเป้าหมายคือ ทำให้นักศึกษาเป็นคนเที่ยงตรงยุติธรรม นอกจากนี้ทางคณะของเรายังมีการสอนกฎหมายเพื่อในนักศึกษารู้จักการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการรู้เท่าทันคนโกงที่ใช้อำนาจในทางที่ผิด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ในทุกๆองค์กรต้องการ

โยนความรับผิดชอบ

      ในสังคมเรามีคนที่มีนิสัยขาดความรับผิดชอบอยู่ในสังคมค่อนข้างเยอะ บางครั้งการเลือกผู้นำจึงมักเกิดความเกี่ยงงอนกัน เพราะมองว่าจะมีภาระให้รับผิดชอบตามมาอีกมากมาย การเลือกผู้นำนั้นก็ไม่ใช่จะไปโยนความรับผิดชอบให้ใครโดยที่ไม่มีใครอยากรับ เพราะหากมาเป็นผู้นำโดยความไม่ชอบตั้งแต่ต้นแล้ว ก็อาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ย่ำแย่ได้

      เรียนบริหารที่ไหนดี? :การเรียนบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต จะสอนให้คุณรู้จักการปฏิบัติและลงมือทำจริงจัง นั่นจึงฝึกให้คุณกลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการทำงานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานขนาดเล็กหรืองานระดับองค์กร ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวคุณไปอีกนาน

ทุจริต

      หลายคนมีความกระหายอยากจะเป็นผู้นำมาก เพราะผลพลอยได้ที่ตามมานั้นมีมากมาย อย่างน้อยก็ช่วยส่งเสริมประวัติของตนเองที่ดี หลายคนจึงมักใช้เงินซื้อตำแหน่ง ใช้การคอรัปชั่น ใช้การทุจริตต่างๆ เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งตำแหน่งหรือการเป็นผู้นำ หากเราได้ผู้นำที่ไม่ซื่อสัตย์ แน่นอนว่าเขาอาจใช้ตำแหน่งหรือความเป็นผู้นำไปในทางที่ผิดได้ ก่อเกิดผลเสียกับองค์กรในที่สุด

      เรียนบริหารที่ไหนดี? :ในข้อนี้จะคล้ายกับ “อำนาจ” ซึ่งคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ดี จะต้องบ่มเพาะนักศึกษาให้รู้จักความซื่อสัตย์ในทุกๆสถานการณ์ กล้าทำกล้ารับความความผิดเพื่อความถูกต้อง ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด เช่นเดียวกับคณะบริหารม.รังสิต ที่มีเป้าหมายคือ ทำให้นักศึกษาเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ทางคณะของเรายังมีการสอนกฎหมายเพื่อในนักศึกษารู้จักการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการรู้เท่าทันคนโกงที่ใช้อำนาจในทางที่ผิด ซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติที่ในทุกๆองค์กรต้องการ

การเป็นคนใจดี ตามใจคนอื่น

      ลูกหน้องหลายคนมีนิสัยขี้เกียจ หรือเจ้านายบางคนก็ไม่อยากได้ลูกน้องที่ขยันจนเพิ่มงานให้ตัวเอง ก็อาจเลือกผู้นำที่มีความเป็นผู้ตาม ตามใจคนอื่นไปเสียหมด ใครว่าอะไรก็ว่าตามกันไป ยอมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ก็อาจทำให้เป็นผู้นำที่ไม่เหมาะสม ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี หรือบางครั้งผู้นำที่ตามใจลูกน้องไปเสียทุกเรื่อง หลายคนอยากได้ผู้นำแบบนี้ เพราะจะได้ตามใจในสิ่งที่ตนอยากทำ แต่ผู้นำที่ไม่มีหลักยึดเป็นแกนของตัวเอง หรือทำตามแต่ใจผู้อื่นตลอดเวลา ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการบริหารได้

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : เราอาจพบเห็นได้มากมายในสังคมกับการที่ผู้นำไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ เพียงเพราะไม่อยากขัดแย้ง หรือเพียงเพราะไม่อยากเพิ่มงานให้ตัวเอง เขาผู้นั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นำที่รักความสบายมากกว่าการเหนื่อยเพื่อพัฒนา การเรียนบริหารโดยตรง จึงเป็นหนทางที่จะพัฒนาให้คุณกลายเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กล้าที่จะแตกต่างแต่พัฒนา คณะบริหารที่จะเลือกเรียน ก็ต้องมีหลักสูตรหรือบุคลากรที่มีทัศนวิสัยที่ก้าวไกล กล้าเปลี่ยนแปลงตอบรับกับโลกยุคใหม่อยู่เสมอ เช่น บริหารม.รังสิต ที่มีการพัฒนาหลักสูตรในทุกๆสองปี เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาประสบการณ์ที่ท้าทายและพบวิธีการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆที่ดีขึ้น

เสียสละ

      นิสัยคนไทยมักขาดความกล้า หรือไม่อยากทำตัวเด่นเดี๋ยวจะเป็นภัย บ่อยครั้งที่มีการเลือกผู้นำกลุ่มจากการเสนอตัวจึงมักไม่มีใครกล้าเสนอตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีหลายครั้งในสถานการณ์นี้ที่มีคนเสนอตนเองเสียสละในการเป็นผู้นำ การเสียสละนี้ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป หากผู้เสียสละไม่มีความสามารถจริงๆ ก็ทำให้การเป็นผู้นำไม่เป็นผล ผู้ที่เสียสละแล้วไม่มีภาวะผู้นำที่จะนำทีมได้ ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์โดยรวมเกิดความย่ำแย่ได้เช่นกัน

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : คณะบริหารม.รังสิตมีการสอนให้นักศึกษารู้จักการเสียสละและการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง มีการออกค่ายอาสาต่างๆเพื่อแบ่งปันกับผู้ด้อยโอกาส เพราะฉะนั้นนักศึกษาคณะบริหารม.รังสิต จึงรู้จักการเสียสละอย่างแท้จริง ไม่ใช่เสียสละเพื่อเอาตัวรอดหรือเพราะไม่มีใครขัดแย้ง แต่เป็นการเสียสละตามหลักขั้นตอน เพื่อประโยชน์สูงสุดและให้คนที่ดีกว่าได้เป็นผู้นำของตน ผ่านกระบวกการคิด พิจารณาตามกฎกติกา และจากประสบการณ์การทำงานร่วมกัน

ทำงานเก่ง

      บางครั้งคนที่เก่งก็ไม่ใช่คนที่เหมาะจะเป็นผู้นำเสมอไป ต้องทำความเข้าใจว่าผู้นำนั้นไม่ได้เอาความสามารถในทักษะมาเป็นหลัก แต่ต้องเอาความสามารถในการบริหารจัดการคน ควบคุมดูแลลูกน้อง ตลอดจนบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพไปพร้อมกันด้วย การที่เลือกจากคนที่เก่งอย่างเดียวแต่ไม่มีภาวะการเป็นผู้นำเลยก็อาจทำให้งานเสียกระบวนการ เป็นผลเสียแทนผลดีก็ได้

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : อย่างที่รู้กันว่าบางคนทำงานเก่ง มีความสารถเหนือผู้อื่น แต่ในระองค์กรแล้วนั้น ผู้นำไม่ได้ถูกเลือกจากความสามรถเพียงด้านเดียว เพราะฉะนั้นคณะบริหารจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถรอบด้านและที่สำคัญสามารถควบคุมคนให้สามรถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ เช่น บริหารม.รังสิต ที่นอกจากจะเน้นให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถของตนแล้ว ยังสอนการวิธีการทำงานร่วมกันเพื่องานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

บุคลิกภาพดี

      แน่นอนว่าหลายคนชอบผู้นำที่มีบุคลิภาพดี น่าเชื่อถือ แต่หากขาดความสามารถในการทำงาน ก็ทำให้การเป็นผู้นำนั้นล้มเหลวได้ หรืออาจเป็นแค่ผู้นำหุ่นเชิดของผู้อื่น การเลือกผู้นำนั้นไม่ควรดูที่บุคลิกลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ให้มุ่งไปที่ศักยภาพของการเป็นผู้นำที่แท้จริงมากกว่า เพราะคนที่มีความสามารถจะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพได้ในที่สุด

      เรียนบริหารที่ไหนดี? :ในสังคมเราต้องยอมรับว่าการที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กร หากมีเพียงบุคลิกที่ดีแต่ขาดการสื่อสารกับผู้อื่นขาดความสารถก็ไม่สามรถขึ้นเป็นผู้นำได้ ในทุกสาขาของคณะบริหารม.รังสิตโดยเฉพาะสาขาการตลาดจะมีการสอนให้คุณรู้จักการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดได้อย่างตรงจุด เข้าถึงใจคน รู้จักการวางตัวและการมีไหวพริบในการรับมือกับสิ่งต่างๆ นี่จะเป็นแนวทางในการเสริมบุคลิกเบื้องต้นให้กับนักศึกษาอยู่แล้ว แต่นอกจากนี้ก็ยังสอนในแขนงอื่นๆเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้นำอีกด้วย

เรียนบริหารที่ไหนดี

      การเป็นผู้นำที่ดีนั้นมีหลายปัจจัยรวมกัน และภาวะผู้นำนั้นไม่ได้หมายถึงความอาวุโส แต่หมายถึงภาวะที่เกิดขึ้นจริงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน บริหารคน นำพาองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรเองควรส่งเสริมคนที่มีภาวะในความเป็นผู้นำให้ขึ้นมาเป็นผู้นำ มากกว่าที่จะส่งเสริมจากความอาวุโส หากเลือกคนที่เหมาะสมกับงานจะทำให้องค์กรก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายเช่นกัน

เรียนบริหารที่ไหนดี

      จริงๆแล้วปัจจัยในการเลือกเรียนบริหารที่ไหนดี?มีอยู่หลายปัจจัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลด้วย แต่เราอยากจะแนะนำก็คือคณะบริหารที่ดีมีคุณภาพ ตอบโจทย์และทันสมัยอย่างคณะบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ที่จะช่วยสอนให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารรอบด้านไม่เพียงเท่านั้นยังทำให้คุณมีทักษะในหลายๆด้านไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้คุณกลายเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติการเป็นผู้นำที่ดีที่แต่ละองค์กรต้องการ และจะทำให้คุณกลายเป็นจุดเด่นมากกว่าผู้อื่นในทุกๆการแข่งขัน เพราะ”ทุกองค์ไม่ต้องการคนที่เก่งด้านเดียวแต่ต้องการคนที่มีทักษะรอบด้าน”

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหารที่ไหนดี

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top