081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

ผู้บริหารที่ดี-1-Title

          การจะเป็น ผู้บริหารที่ดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำงานบริหารได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง บทความนี้คณะบริหารธุรกิจจะมาพูดถึงคุณสมบัติของผู้บริหารที่ดีให้กับน้องๆ ที่คิดว่าในอนาคตวางแผนจะทำงานในสายนี้กัน

คุณสมบัติของ ผู้บริหารที่ดี #บริหารธุรกิจ

ผู้บริหารที่ดี-2


1. มีความรู้ ความสามารถในหลายๆด้าน และทันโลก ทันเหตุการณ์

           การเป็นผู้นำในการบริหารต้องมีความรู้และทักษะในหลายๆด้าน อีกทั้งยังต้องหมั่นหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเอง อัปเดตเทรนด์ต่างๆให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในองค์กร และนำไปสอนบุคลากรในองค์กรให้มีความเข้าใจเพื่อช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้บริหารที่ดี-3


2.เข้าใจหน้าที่ และมีการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับองค์กรตัวเอง

           รู้จักหน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ไม่ไปก้าวก่ายงานที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ และมีมุมมองในการคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร จากความรู้ที่สะสมมา มีวิสัยทัศน์ที่ดีทุกๆด้านในการบริหารองค์กร

ผู้บริหารที่ดี-4-ข้อ3


3.มีความยุติธรรม ที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง

               ผู้บริหารที่ดีต้องมีความชัดเจน มีความเป็นธรรม และตัดสินใจแก้ไขปัญหาจากเหตุและผล เพื่อความถูกต้อง ที่สำคัญต้องไม่มีอคติส่วนตัวต่อบุคคลใดๆ ไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการตัดสิน รู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

ผู้บริหารที่ดี-5-ข้อ4


4.กล้าตัดสินใจอย่างมียุทธวิธีและเทคนิค

               กล้าที่จะทำตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างแน่วแน่ ไม่ลังเลในความคิด อาศัยทักษะต่างๆที่ตัวเองมีและเลือกวิธีการที่เหมาะสม รวดเร็ว ถูกต้อง ในการตัดสินใจแต่ละเรื่อง

ผู้บริหารที่ดี-6-ข้อ5


5.เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร เป็นผู้นำที่บุคลากรยอมรับ

              เนื่องจากในองค์กรนั้นการพูดคุยสื่อสารกันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการทำงาน หากองค์กรไหนขาดการพูดคุยที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีไป ก็จะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในองค์กรแน่ๆ ดังนั้น ผู้บริหารต้องเป็นคนที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆและบุคลากรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อการทำงานของคนในองค์กรจะได้มีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด

ผู้บริหารที่ดี-7-ข้อ6


6.มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อบุคลากรในหน่วยงาน

               ผู้บริหารมีหน้าที่สำคัญในการบริหารงานให้บรรลุและประสบผลสำเร็จได้ ผู้นำจึงจำเป็นต้องสั่งการให้ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ ผู้บริหารจะต้องมอบงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมด้วย

             
             และทั้งหมดนี้ก็เป็น 6 คุณสมบัติของ ผู้บริหารที่ดี ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าการเป็นผู้บริหารนั้นจะต้องเป็นผู้นำที่มีความรู้และทักษะหลายอย่างเพื่อนำมาใช้ในงานบริหาร และต้องเป็นผู้กำหนดงานให้กับบุคลากรตามความสามารถของแต่ละบุคคลอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้บริหารยังต้องสามารถให้คำแนะนำในการทำงานของบุคลากร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top