เรียนบริหาร วิชาการจัดการ เงินเดือน?

081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

สาขาวิชาการจัดการ MGT-1

เรียนบริหาร วิชาการจัดการ เงินเดือนเท่าไหร่? เรียนอะไรบ้าง? #การจัดการ

    การศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในระดับปริญญาตรีนับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนารากฐานในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารจัดการทั้งองค์การภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองครับ ในบทความนี้ทางคณะบริหารธุรกิจจะพาไปดูว่า สาขา วิชาการจัดการ นั้นเรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไร และเงินเดือนคร่าวๆ ครับ

สาขาวิชาการจัดการ MGT-2


จุดเด่นของสาขาวิชาการจัดการ?

    สาขาวิชารการจัดการ ในปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือทางการจัดการได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเพิ่มเติมไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระดับการแข่งขันของโลก จึงทำให้สาขาวิชาการจัดการได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ และการมีจริยธรรมในการดำเนินงานในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุน ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกด้วยครับ

สาขาวิชาการจัดการ MGT-3


สาขาวิชาการจัดการ เรียนอะไรบ้าง?

 • การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization)
 • ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)
 • การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication)
 • การจัดการสำนักงาน (Office Management)
 • การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ (Management Planning and Control)
 • ภาวะผู้นำ (Leadership)
 • การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)
สาขาวิชาการจัดการ MGT-4

ทำไมต้องสาขาวิชาการจัดการ?

    สาขา วิชาการจัดการ นี้ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบันครับ สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยครับ รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ครับ

สาขาวิชาการจัดการ MGT-5


จบมาทำงานอะไร?

    มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับ เชื่อว่าใครหลายๆ คนที่สนใจในสาขาวิชาการจัดการนี้ น่าจะอยากรู้เกี่ยวกับสายงาน เมื่อจบการศึกษาจากสาขานี้ครับ หลักๆ จะเป็นสายอาชีพนี้ครับ

 • ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน (Management in private enterprises)
 • ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ (Administration Department)
 • ผู้บริหารงานลูกค้า (ACCOUNT EXECUTIVE)
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consulting)
 • นักพัฒนาองค์กร (Organization Development)


อัตราเฉลี่ยเงินเดือนของสายงานวิชาการจัดการ

 • ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 – 30,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่ระดับกลาง-สูง เงินเดือน เริ่มต้น 30,000 – 50,000 บาท

    ทั้งนี้ในส่วนของเงินเดือนนั้นอาจจะไม่ได้ตรงสักทีเดียวครับ ขึ้นอยู่กับบริษัทและประสบการณ์ ความสามารถของตัวเราด้วยครับ ถ้าหากสนใจที่จะ เรียนบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสมัครได้ที่นี่เลยครับ เรามีให้เลือกถึง 6 สาขาด้วยกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

     อ่านบทความเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ AdmissionPremium

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #การจัดการ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น