081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี DBS

เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี ?
EP.4 สาขาธุรกิจดิจิทัล

          ตอนนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คงจะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความเป็นดิจิทัลไม่ได้ สาขาธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสาขาที่มาแรง เน้นนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ เสริมสร้างการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมด น้องๆได้เห็นแบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้น น่าสนใจขึ้นมาแล้วแน่ๆ งั้นรีบไปดูกันเลย!

เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาธุรกิจดิจิทัล คืออะไร

สาขาธุรกิจดิจิทัล คืออะไร ?

          สาขาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business : DBS) คือ สาขาในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อปริญญา คือ บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล), บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล), Bachelor of Business Administration (Digital Business), B.B.A. (Digital Business) แผนการเรียนการสอน/โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี 126 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 283,400.-

สาขาธุรกิจดิจิทัล เรียนอะไรบ้าง

สาขาธุรกิจดิจิทัล เรียนอะไรบ้าง ?

        ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องมือต่างๆ การออกแบบกราฟิก การออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดหน้าจอได้ มีความทันสมัยของเทคโนโลยีให้เข้ากับผู้คนในปัจจุบัน ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ เรียนรู้กลยุทธ์ดิจิทัลในระดับองค์กร อย่างเรื่องการพาณิชย์ดิจิทัล กฎหมาย จริยธรรม และการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ การตลาดออนไลน์ การสร้างสื่อออนไลน์ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ออกแบบธุรกิจ การสร้างแบรนด์ สร้างสื่อดิจิทัลต่างๆ เช่น Facebook Line Instagram YouTube WordPress เป็นต้น รู้จักกลไกทางการตลาด ทำให้ธุรกิจมีคนติดตามมากขึ้น หลักการบริหารธุรกิจ ซึ่งเนื้อหาเน้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล

สาขาธุรกิจดิจิทัล ทำไมต้องเรียน

ทำไมต้องเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต ?

        สาขาธุรกิจดิจิทัลนั้นเน้นไปที่การทำงานจริง ประสบการณ์จริง ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ หลักสูตรและอุปกรณ์มีความทันสมัย เท่าทันโลกอยู่ตลอดเวลา สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง นำไปต่อยอดได้หลากหลาย สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ เน้นสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ แนวใหม่ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีแนวคิดริเริ่ม โดยไม่ปิดกั้นความคิดในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ หลักสูตรอัพเดทอยู่เสมอ

สาขาธุรกิจดิจิทัล ทำงานอะไร

เรียน สาขาธุรกิจดิจิทัล จบแล้วทำงานอะไร ?

-นักวางแผนธุรกิจดิจิทัล

-นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

-ฝ่ายระบบสารสนเทศในองค์กร

-ฝ่ายโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล

-นักออกแบบเว็บไซต์

-ฝ่ายดูและระบบเว็บไซต์

-นักพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์

-เจ้าของธุรกิจ

-ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

-ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

-นักวางแผนการตลาด

-ฝ่ายสื่อสารการตลาดดิจิทัล

และอาชีพอื่นๆอีกเยอะเลย

 

        น้องๆที่สนใจด้านเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์จะต้องสนใจสาขานี้อย่างแน่นอน เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่มากๆ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกดิจิทัล รู้สึกตื่นเต้นสิ่งใหม่และไม่กลัวที่จะเรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างดี สาขาธุรกิจดิจิทัล ก็เป็นสาขาใหม่ที่มาแรงสุดๆในตอนนี้ และมีสาขาที่น่าสนใจอีกในบทความหน้า “เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี ? EP.5 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน”

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนอะไรดี #เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี #สาขาธุรกิจดิจิทัล #นักบริหารรุ่นใหม่

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top