081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี DMR

เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี ?
EP.3 สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

          ปัจจุบันดิจิทัลได้อยู่ในทุกๆที่ การเปลี่ยนแปลงของโลกก็รวดเร็วขึ้น น้องๆหลายคนก็คงอยากจะเรียนอะไรที่ดูทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราจะมาแนะนำ สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก คืออะไร

สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก คืออะไร ?

          สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (Digital Marketing and Innovation Retail : DMR) คือ สาขาในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อปริญญา คือ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก), บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก), Bachelor of Business Administration (Digital Marketing and Retail Innovations), B.B.A. (Digital Marketing and Retail Innovations) แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี 132 หน่วยกิต

สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก เรียนอะไรบ้าง

สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก เรียนอะไรบ้าง ?

        สาขานี้เน้นในเรื่องของการตลาด ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการตลาด การตลาดดิจิทัลที่ตอนนี้ในปัจจุบันโลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลง และเข้าสู่ยุคดิจิทัล สิ่งต่างๆเริ่มปรับตัวเป็นดิจิทัล การบริหารการลงทุนการตลาด เข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้น การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อสร้างการตลาดให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสาร การจัดการการค้าปลีกและการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การจัดเรียง การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการตลาดดิจิทัล เพื่อให้สินค้าหรือบริการมีความโดดเด่นและแตกต่าง ดึงดูดผู้บริโภค การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและช่องทางการตลาด การจัดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การตลาดโลก เพื่อรู้เท่าทันโลก เป็นต้น และมีการเรียนรู้ต่างๆที่มีความเป็นปัจจุบัน

สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก ทำไมต้องเรียน

ทำไมต้องเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก มหาวิทยาลัยรังสิต ?

        อย่างที่รู้กัน ว่าตอนนี้ดิจิทัลเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าการตลาดไม่เป็นดิจิทัล ก็คงเรียกว่าการตลาดไม่ได้ เพราะการตลาดต้องมีความทันสมัย เปลี่ยนแปลงไปตามผู้บริโภคอย่างทันถ่วงที ดังนั้น สาขาการตลาดดิจทัลและนวัตกรรมค้าปลีก ของมหาวิทยาลัยรังสิต มีความเป็นปัจจุบันที่สุด และมองการณ์ไกลไปยังอนาคตอีกด้วย น้องๆจึงไม่ต้องกลัวว่าความรู้จะล้าหลังเลย เพราะการเรียนรู้ที่นี่เน้นที่ความทันสมัย ทันโลกอย่างแน่นอน

สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก ทำงานอะไร

เรียน สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก จบแล้วทำงานอะไร ?

-นักออกแบบโฆษณา (Advertising) 

-นักการตลาด (Marketing) 

-ประชาสัมพันธ์ (Relations Officer) 

-เจ้าของธุรกิจ (Business Operators) 

-ที่ปรึกษาทางการตลาด (Marketing Consultant) 

-นักคิดเนื้อหาคอนเทนต์ (Content Marketing)

-จัดการโซเชียลมีเดีย (Social Media Admin)

-ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEM (SEM Specialist)

และอาชีพอื่นๆ

 

        น้องๆคงรู้สึกว่าสาขานี้น่าสนใจจริงๆ มีความทันยุคทันสมัยมากๆ การตลาดดิจิทัลสำคัญมากสำหรับตอนนี้และอนาคตในการเข้าหาผู้บริโภค สาขานี้เหมาะกับน้องๆที่สนใจอะไรใหม่ๆอยู่ตลาดเวลา ทั้งความรู้และข่าวสารต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์การตลาด ดังนั้นนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน แต่มีสาขาอะไรอีกบ้างนะ รอชมบทความต่อไปได้เลย “เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี ? EP.4 สาขาธุรกิจดิจิทัล”

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนอะไรดี #เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี #สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก #นักบริหารรุ่นใหม่

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top