081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี LSM

เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี ?
EP.5 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

          สาขานี้ถือว่าเป็นสาขายอดนิยม น้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารโลจิสติกส์ไม่ดูไม่ได้แล้ว การวางแผน การสนับสนุน ควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆในธุรกิจ น้องๆที่สงสัยว่า เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี ? ยิ่งต้องดู ไม่รอช้าไปหาคำตอบกัน!

เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คืออะไร

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คืออะไร ?

          สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management : LSM) สาขาในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อปริญญา คือ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน), บธ.บ. (การจัดการ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน), Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management), B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management) แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี 126 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 283,400.-

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรียนอะไรบ้าง

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรียนอะไรบ้าง ?

        ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นหลัก ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การจัดการขนส่ง การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์ การจัดการการกระจายสินค้า การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นต้น และเรียนรู้หลักอื่นๆอีกมากมายที่สามารถนำไปใช้จริงได้

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทำไมต้องเรียน

ทำไมต้องเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต ?

        การเรียนรู้ในสาขานี้เน้นเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน เรียนรู้วิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ๆอยู่เสมอ มีการสนับสนุนในการดูงานต่างๆ อย่างอุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้า การขนส่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน มีวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริงมาให้ความรู้อีกด้วย

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทำงานอะไร

เรียน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จบแล้วทำงานอะไร ?

-ฝ่ายจัดซื้อ

-ฝ่ายผลิต

-ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า 

-ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ 

-ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ 

-ฝ่ายการขนส่ง 

-นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

-นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า 

-นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 

-นำเข้าและส่งออก 

-ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ 

-ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ 

-ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัว

-ที่ปรึกษาทางด้านการขนส่ง 

และอาชีพอีกมากมาย

 

        หวังว่าน้องๆจะได้รู้เกี่ยวกับ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มากขึ้น ถ้าน้องๆสนใจก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งสาขานี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจ น่าเรียนรู้อีกมากมาย พบกันใหม่ EP หน้า EP สุดท้ายแล้ว “เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี ? EP.6 สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ”

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนอะไรดี #เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี #สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน#นักบริหารรุ่นใหม่

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top