081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารที่ไหนดี

สายงานบริหารที่ตลาดแรงงานต้องการตัวมากที่สุด

     ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายสำคัญ ๆ ทั้งดิจิทัลดิสรัปชั่นและโควิดดิสรัปชั่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจของทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

     ดังนั้น ทิศทางของตลาดงานและแรงงานมีแนวโน้มปรับตัวไปสู่รูปแบบของธุรกิจใหม่ (new economy) ซึ่งทุกกลุ่มธุรกิจจะต้องมีการวางแผนด้านกำลังคน การสรรหาบุคลากร รวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานปัจจุบันสู่อนาคต และสร้างความสำเร็จร่วมกันท่ามกลางโลกของการเปลี่ยนแปลง

8 อันดับสายงานที่ตลาดแรงงานต้องการตัว

  • อันดับ 1 สายงานขายและการตลาด 16%
  • อันดับ 2 สายงานการผลิต 03%
  • อันดับ 3 งานระยะสั้นต่าง ๆ 74%
  • อันดับ 4 สายงานบัญชีและการเงิน 71%
  • อันดับ 5 สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 10%
  • อันดับ 6 สายงานบริการลูกค้า 48%
  • อันดับ 7 สายงานทรัพยากรบุคคล 26%
เรียนบริหารที่ไหนดี

อาชีพสายบริหารมาแรงปี 2022

จากผลการสำรวจ 7 อันดับ อาชีพสายบริหารมาแรงแห่งปีของประเทศไทย ปี 2022 แบ่งเป็น

สายงานขายและการตลาด ได้แก่ งานขาย, งานพัฒนาธุรกิจ, งานการตลาดดิจิทัล, งานอีคอมเมิร์ซ และงานการตลาด

     แนะนำว่าเรียนบริหารที่ไหนดี?  เรียนอะไรดี? : แนะนำเป็นสาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก หรือ สาขาธุรกิจดิจิทัลของคณะบริหารม.รังสิต ทั้งสองสาขาจะเน้นไปที่การทำการตลาด การขาย และการใช้เครื่องดิจิทัลต่างๆในการทำธุรกิจ แต่จะมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไป

สายงานการผลิต ได้แก่ งานฝ่ายผลิต และช่างเทคนิค งานระยะสั้นต่าง ๆ ได้แก่ งานฝ่ายผลิต, งานขาย, งานไอที, งานวิศวกร, งานโลจิสติกส์, งานบริการลูกค้า และงานก่อสร้าง

     แนะนำว่าเรียนบริหารที่ไหนดี?  เรียนอะไรดี? : ในสายงานนี้สามารถเรียนได้จากหลายสาขา ดังนี้ สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการ สาขาธุรกิจดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้จะครอบคลุมทั้งทางด้านไอที  งานบริการลูกค้า และงานด้านโลจิสติกส์ ในแต่ละสาขาที่เรียนก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไป

สายงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ งานผู้ตรวจสอบบัญชี และงานที่ปรึกษาทางการเงิน

     แนะนำว่าเรียนบริหารที่ไหนดี?  เรียนอะไรดี? : แน่นอนว่าต้องเรียนคณะบัญชีโดยตรง และก็หนีไม่พ้นสาขาที่มาแรงคือ สาขาการเงินและการลงทุน ซึ่งจะอยู่ในคณะบริหารม.รังสิตเช่นเดียวกัน รับรองว่าตอบโจทย์ตลาดแรงงานแน่นอน

สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ งานจัดเรียงสินค้า, งานส่งพัสดุ, งานคลังสินค้า, งานจัดซื้อในและต่างประเทศ

     แนะนำว่าเรียนบริหารที่ไหนดี?  เรียนอะไรดี? :แนะนำเป็นสาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของคณะบริหารธุรกิจม.รังสิตเลย เพราะที่นี่มีแลปที่ให้ทดลองทำงานจริง เรียนรู้ครอบคลุมทุกอย่างในสายงานนี้ ไม่ตื่นสนามเวลาไปทำงานจริงแน่นอน

สายงานบริการลูกค้า ได้แก่ งานบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์, งานแนะนำสินค้า, งานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์, งานขายทางโทรศัพท์ และงานที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง

     แนะนำว่าเรียนบริหารที่ไหนดี?  เรียนอะไรดี? : ด้านการบริการลูกค้าเป็นงานหลักของสายบริหารอยู่แล้ว แน่นอนว่าทุกสาขาของเด็กบริหารม.รังสิตทำได้แน่นอน แต่หากอยากมีทักษะด้านนี้โดยตรงก็แนะนำเป็นสาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีกเลยค่ะ

สายงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ งานบริหารบุคคลและวางแผนกำลังคน, งานสรรหาบุคลากร, งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ, งานพัฒนาบุคลากร และงานระบบสารสนเทศ

     แนะนำว่าเรียนบริหารที่ไหนดี?  เรียนอะไรดี? : สายงานนี้แนะนำว่าต้องเรียนสาขาวิชาการจัดการม.รังสิตเลยค่ะ เพราจะได้เรียนรู้ครอบคลุมการจัดการทรัพยากรทุกอย่างตามที่ตลาดแรงงานต้องการเลย

เรียนบริหารที่ไหนดี

“อย่างไรก็ตาม สายงานขายและการตลาดนับว่ามีความสำคัญและมีความต้องการสูงต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน และจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งทำให้บทบาทของการขายและการตลาดมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค และงานการผลิตมีความต้องการสูงเพราะแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและการส่งออกที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น รวมถึงงานระยะสั้น งานชั่วคราว และงานสัญญาจ้างมีความต้องการแรงงานสูงขึ้น จากการลดความเสี่ยงด้านบุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด-19

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #คณะบริหาร #เด็กบริหาร #การตลาด

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top