081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

งานบริหาร-1

          หลายๆคนคงจะมีความฝันของของตัวเองกันใช่ไหมล่ะครับ และหนึ่งในสิ่งที่ใครหลายๆคนวาดฝันอนาคตไว้ก็คงจะเป็น การก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหาร เพราะผู้บริหารคือตำแหน่งที่มั่นคงและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งการเป็นผู้บริหารก็ต้องมีคุณสมบัติต่างๆหลายอย่าง หน้าที่ของ งานบริหาร จึงเป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อให้บุคคลากรในองค์กรทำงานได้สำเร็จ ดังนั้น หัวใจสำคัญของทุกตำแหน่งในงานบริหาร คือการบริหารองค์กร ทรัพยากรและบุคลากร รวมไปถึงต้องมีทักษะต่างๆที่ผู้บริหารควรมี เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตก้าวไกล คณะบริหารธุรกิจจึงอยากพาทุกคนไปรู้จักหน้าที่ และทักษะของงานบริหาร กันครับ

หัวใจของงานบริหารคืออะไร #บริหารธุรกิจ

งานบริหาร-2


หน้าที่หลักของงานบริหาร คืออะไร

         งานบริหาร คือ งานที่กำหนดทิศทางและนโยบายสำคัญขององค์กร ซึ่งองค์กรไหนมีผู้บริหารเก่งๆ ก็จะนำความก้าวหน้ามาสู่องค์กร ผู้บริหารที่ดีควรจะรู้จักขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง โดยเราสามารถแบ่งระดับงานบริหารออกได้เป็นดังนี้ งานบริหารระดับต้น , งานบริหารระดับกลาง , งานบริหารระดับสูง

งานบริหาร-3


ทักษะสำคัญของงานบริหาร คืออะไร

           แน่นอนว่าความสามารถของผู้บริหารจะส่งผลกับความก้าวหน้าขององค์กร ซึ่งคุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ซึ่งทักษะที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรมีประกอบไปด้วย
              1.Hard Skill : ทักษะเชิงเทคนิคความรู้ เป็นทักษะอันดับแรกที่ต้องมี เพราะผู้บริหารควรจะมีความเชี่ยวชาญความรู้ในการทำงาน และพัฒนาทักษะต่างๆให้กับตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
              2.Soft Skill : ทักษะทางสังคมที่จำเป็นสำหรับการทำงาน แน่นอนว่าการทำงานมักมาพร้อมกับปัญหาให้แก้อยู่เสมอ แต่เมื่อเจอปัญหาก็ต้องรู้จักเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์ จะทำให้เราได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง
              3.Meta Skill : ทักษะการสร้างทัศนคติเชิงบวก รู้จักตัวเองในสิ่งที่เราเป็น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง แล้วเข้าใจข้อดีและข้อเสียของตัวเอง พยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น จะช่วยให้มีสัมพันธไมตรีกับคนอื่นได้มากขึ้น

งานบริหาร-4

         
                คงพอเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าการเป็นผู้บริหารที่ดีควรจะมีทักษะอะไรกันบ้าง แต่อย่าลืมนะครับว่าการทำงานในชีวิตจริง งานจะสำเร็จได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารเพียงคนเดียว แต่เกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย และสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ งานบริหาร ราบรื่น ก็คือคุณลักษณะของผู้นำที่ทุกคนยอมรับ เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มีความต้องการจะก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหาร ต้องฝึกฝนทักษะให้ครบทั้ง Hard Skill, Soft Skill และ Meta Skill เพื่อเติบโตเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มีคุณภาพ

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top