ถ้าให้พูดถึงการตลาดดิจิทัล เป็นอีกหนึ่งแขนงสาขาในสายของบริหารธุรกิจที่น่าจับตามอง น่าสนใจและเป็นที่นิยมไม่แพ้กับสาขาอื่นๆเลยก็ว่าได้ ยิ่งในช่วง 1-3 ปีให้หลังมานี้โลกดิจิทัลได้กลับกลายมามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตและการทำธุรกิจ การตลาดก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทสำคัญในการทำการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นอย่างมาก คนในปัจจุบันหันมาใช้และสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น เกือบจะทุก Platform เลยก็ว่าได้ที่มีการใช้การตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter เป็นต้น

สาขาการตลาดดิจิทัล มีที่ไหนน่าสนใจ ?

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและนวัตกรรมการบัญชี สาขาการตลาดยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล (มีหลักสูตร 2 ปริญญาด้วยนะ)

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล

มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล

มหาวิทยาลัยวิลัยลักษณ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชพฤษ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล


สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ >>

Content Strategy

Digital Project Management

Data & Analytics

Digital Marketing

Brand Marketer

SEO Specialisation

Web design and development

E-commerce Specialist

Advertising 

Marketing Consultant


สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่  บทความ คณะบริหารธุรกิจ –  rbsrsu.com#DigitalMarketing #Business #การตลาดดิจิทัล #คณะบริหารธุรกิจ #บริหารรังสิต #การตลาด #Dek65 


Scroll to Top