rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

       น้องๆ คนไหนที่กำลังกังวลในการเลือกเรียนสาขาในคณะบริหารธุรกิจ แต่ยังเลือกสาขาไม่ได้ หรือยังไม่รู้รายละเอียดของแต่ละสาขานั้นๆว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร เดี๋ยววันนี้พี่ๆจะพามาแนะนำและให้คำอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดสาขานั้นๆ จะมีสาขาอะไรบ้างและสาขานั้นเรียนเกี่ยวกับอะไร ตามมาดูกันเลยยยย! 

อยากเรียนบริหาร เรียนสาขาไหนดี ? สาขาไหนเหมาะกับเรา มาดูกันเล้ยยย #เรียนบริหาร

 

 

สาขาการจัดการ (Management) 

สาขาการจัดการ (Management)

       สาขาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารจัดการ การจัดองค์การ การวางแผน การเป็นผู้นำในองค์การ วางแผนทางด้านการพัฒนาองค์การทางด้านธุรกิจ รวมถึงการควบคุมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานในองค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์การ

การจัดการเรียนเกี่ยวกับ ?
1.การเป็นผู้ประกอบการ
2.พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
3.องค์การและการจัดการ
4.การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ
5.ภาวะผู้นำ
6.การจัดการเชิงกลยุทธ์
7.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาการตลาด (Marketing)

สาขาการตลาด (Marketing)

       เรียนเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยการตลาด การส่งเสริมการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การโฆษณา การตลาดระหว่างประเทศ นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การจัดซื้อ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาด เป็นต้น

สาขาการเงิน (Financial) 

สาขาการเงิน (Financial)

       สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การลงทุนในที่ต่าง ๆ ตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการเงิน การคลัง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คนที่จะเรียนสาขานี้ต้องมีความรู้รอบตัว ชอบคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ต้องมีความรู้หลากหลายทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน และกฎหมาย

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistic and Supply chain)

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistic and Supply chain)

           สาขานี้เป็นสาขาที่คนเริ่มจะเรียนกันมากขึ้น เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ที่สามารถทำธุรกิจกันได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงมีการขนส่งสินค้าต่าง ๆ มากขึ้น มากกว่านั้นก็ส่งสินค้ากันข้ามประเทศ จึงต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องระบบกฎหมายการขนส่ง และวางแผนบริหารงานในระบบต่าง ๆ

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Administration) 

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Administration)

       สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจเข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสาขาที่ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศได้ เช่น ความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปใช้ในงานองค์การ การค้าระหว่างประเทศ ที่แต่ละประเทศกลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม และลักษณะการทำธุรกิจ ดังนั้น ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครบวงจร

สาขาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) 

สาขาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

       สาขาที่กำลังมาแรงในช่วงนี้เป็นการตลาดผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในช่วงนี้และนำความรู้นี้ไปใช้ต่อยอดในกิจการต่างๆได้อย่างมากมายไม่จำเป็นต้องไปในทางออนไลน์อย่างเดียว  สาขาธุรกิจดิจิทัลเป็นสาขาที่มีคุณค่าตอนการศึกษาในสมัยนี้ที่ต้องใช้ช่วยเพิ่มยอดขายทางกิจการต่างๆ

 

          เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆ กับ 6 สาขายอดฮิตที่พี่ๆยกมาแนะนำให้กับน้องๆ ได้ตัดสินใจเลือกเรียนง่ายขึ้นกันบ้างแล้วใช่ไหม หลังจากที่ได้อ่านรายละเอียดของสาขานั้นๆไปแล้ว เก็บไปเลือกและตัดสินใจดีๆที่จะเรียนสาขานั้นๆน้า เอาตามที่ตัวเองถนัดและมั่นใจเลย วันนี้พี่ๆขอลาก่อน บ๊ายบาย ค่า!

#บริหารรังสิต #RBSRSU #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหาร