081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารที่ไหนดี นักวิเคราะห์ธุรกิจ

ทำความรู้จักกับ Business Analyst หรือ นักวิเคราะห์ธุรกิจ กุญแจสำคัญของธุรกิจ #บริหารธุรกิจ

อาชีพของสายงานบริหารนั้นมีมากมาย และ แต่ละตำแหน่งทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามทุกๆตำแหน่งมักจะเป็นกุญแจปัจจัยสำคัญที่คอยพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกุญแจสำคัญของธุรกิจอย่างอาชีพ Business Analyst หรือ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ว่าตำแหน่งนี้นั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง ต้องเรียนบริหารที่ไหนดี ? จึงจะพร้อมต่อการทำงาน และ พัฒนาต่อใน career path ของสายงานธุรกิจได้

เรียนบริหารที่ไหนดี นักวิเคราะห์ธุรกิจ

Business Analyst  คืออะไร? 

นักวิเคราะห์ธุรกิจ (หรือที่เรียกว่า BA) เป็นตำแหน่งที่ช่วยในการกำหนดปัญหาทางธุรกิจโดยจะวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึก สถิติทางเทคนิค ต่างๆ เมื่อเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนแล้ว นักวิเคราะห์จะร่างข้อกำหนดโดยละเอียดสำหรับวิธีการแก้ปัญหาและรับรองว่าหากใช้วิธีนั้นๆจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด​นักวิเคราะห์มักจะทำงานเกี่ยวกับโครงการด้านไอทีและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มโครงการและมีบทบาทให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการอาวุโสและทีมผู้บริหาร ช่วยเชื่อมช่องว่างอื่นๆของธุรกิจ

เรียนบริหารที่ไหนดี นักวิเคราะห์ธุรกิจ

หน้าที่ของนักวิเคราะห์ธุรกิจ

หน้าที่ของนักวิเคราะห์ธุรกิจนั้นจะไม่เหมือนกัน เพราะ จะต้องอิงจากโครงสร้างแต่ละองค์กร แต่หากต้องสรุปออกมาเป็นข้อๆ แล้ว หน้าที่ของนักวิเคราะห์ธุรกิจจะมีงานดังนี้

  1. รวบรวม คัดกรอง และ จัดเรียบความต้องการของธุรกิจ

  2. จัดงานโมเดลของธุรกิจ รวมทั้งวิเคราะห์ความก้าวหน้าของธุรกิจ (โอกาส)

  3. วิเคราะห์ด้านต้นทุน ยอดขาย หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้า

  4. สร้าง คิดหา วิธีการแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจ รวมทั้งนำไปใช้ และ ติดตามผล

  5. วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งปัจจุบันและอนาคต ฯ

เรียนบริหารที่ไหนดี นักวิเคราะห์ธุรกิจ

ทักษะที่นักวิเคราะห์ธุรกิจต้องมีติดตัว

สายงานบริหารนั้นต้องมีความรู้รอบด้าน ไม่ว่าจะการจัดการ การเงิน เศรษฐศาสตร์ ดังนั้นหากใครต้องจะทำอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจนั้นแต่ต้องมีทักษะที่สำคัญ 3 อย่างดังนี้

  1. ทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งเป็นผู้นำเสนอที่ดี

เพราะ นักวิเคราะห์ธุรกิจจะต้องคอยแจ้ง หรือ ทำการสรุปงานให้กับบอร์ดผู้บริหารหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูง รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมของธุรกิจ โดยต้องสามารถสื่อสารให้กระชับ แม่นยำ และ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด

  1. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหา

ขึ้นชื่อว่าเป็น นักวิเคราะห์ธุรกิจ ก็ต้องมีทักษะการคิดที่สามารถแก้ไขปัญหา และ พัฒนาองค์กรได้

  1. ทักษะการตัดสินใจ

จากบทความด้านบน นักวิเคราะห์ธุรกิจนับว่ามีบทบาทที่ใหญ่มาก ดังนั้นต้องเป็นคนที่หนักแน่นในการตัดสินใจ เพราะ เมื่อลงมือทำแล้วต้องได้ผลลัพธ์ตามแผน

เรียนบริหารที่ไหนดี นักวิเคราะห์ธุรกิจ

Career Path ของ Business Analyst

อาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจไม่ใช่ว่าจะมีสาขาวิชามารองรับโดยตรง เพราะ เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทุกวิชาของคณะบริหาร ดังนั้นขอบเขตสายงานจะกว้างมาก และ แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจสามารถเลื่อนขั้นได้ในเวลาไม่กี่ปี และค่อยๆขยับไปงานที่มีความเป็นไอทีมากขึ้น สรุปได้ว่าถ้ามีประสบการณ์มากเท่าไหร่ ก็จะได้ทำงานที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆ

อาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมาก และ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหากใครกำลังสงสัยว่า เรียนบริหารที่ไหนดี ?หรือ ต้องการที่จะศึกษาคณะบริหาร โดยอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก RBSRSU

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top