081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

14 HR

อาชีพ HR คืออะไร? #HR

         หลังจากที่น้อง ๆ  เลือกสมัคร คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการไปแล้ว สำหรับน้อง ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากเป็น HR หรือนักทรัพยากรบุคคลตามบริษัทหรือตามองค์กรภาครัฐ วันนี้พี่ก็มีความรู้เล็กน้อยที่ทำให้เราเข้าใจอาชีพนี้มากขึ้น และเตรียมความพร้อมในอาชีพนั้นว่าเราควรมีความรู้ด้านใดบ้าง หากรู้ก็สามารถเน้นหนักได้ถูกทางค่ะ

14 HR (2)

อาชีพ HR คืออะไร ?

          หากน้องต้องการสมัครทำงานที่ใด บุคคลที่น้องจะได้เจอในด่านแรก ๆ คือ ‘HR’ หรือ ‘ฝ่ายบุคคล’ ของบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ ค่ะ โดยหน้าที่หลักของเขาคือคัดสรรบุคคลเข้าทำงาน ทั้งนี้สามารถแบ่งโดยคร่าว ๆ ในหลายหน้าที่ ดังนี้ค่ะ

  • Recruitment

          หน้าที่แรกที่จะได้ทำคือ ‘การสรรหาบุคคล’ เข้าทำงานค่ะ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติที่แจ้งในใบสมัครพร้อมทดสอบทัศนคติและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านการสัมภาษณ์ค่ะ ทั้งนี้ HR นั้นย่อมาจาก ‘Human Resource’ ซึ่งแปลว่า ‘ทรัพยากรมนุษย์’ ค่ะ ทั้งนี้เราต้องเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดต่องานนั้น ๆ ค่ะ ทั้งนี้ในบางบริษัทนั้นแยกหน้าที่นี้ไปอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า ‘Recruiter’ ค่ะ

  • Compensation and Benefits

          ส่วนถัดมาที่ จะได้รับผิดชอบคือ การตัดเงินเดือนและการให้สิทธิประโยชน์ของพนักงานบริษัทในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น โบนัสประจำปี วันหยุดชดเชย สิทธิ์ลาพักร้อน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจูงใจให้พนักงานนั้นอยู่กับบริษัทได้นานที่สุด ทั้งนี้จะต้องเข้าใจพฤติกรรมและแรงจูงใจพื้นฐานของพนักงานว่าเขาต้องการอะไร หากเราสามารถตอบสนองสิ่งนั้สแก่เขาได้ การทำงานก็จะสะดวกสบายมากขึ้น ภาพจำในด้านดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรก็จะดีขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ดี สิ่งพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงคือกฎหมายแรงงานค่ะ ทั้งนี้บางบริษัทจะให้ พนักงานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ไปด้วย ในกรณีที่ไม่มีฝ่ายบุคคลในบริษัทแห่งนั้น แต่หากคนใดต้องการรับผิดชอบฝ่ายนี้ จะต้องทีทักษะด้านบัญชีพอสมควร เนื่องจากเกี่ยวพันกับการคำนวณเงินเดือนพนักงานและผลได้ผลเสียของบริษัทค่ะ

 

  • Training and Development

          หากใครชอบสื่อสารมากกว่าคำนวณตัวเลข HR ฝ่ายพัฒนาบุคคลถือว่าตอบโจทย์ความต้องการเลยค่ะ เพราะหน้าที่หลักของฝ่ายนี้คือการพัฒนาบุคคลากรในบริษัทผ่านการจัดฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นการฝึกบุคลิกภาพ วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานต่อไปค่ะ

ต้องทีความรู้อะไรบ้าง ?

          ไม่ว่าเราตะสมัครงานตำแหน่งฝ่ายบุคคลที่ไหน เขาจะกำหนดในใบสมัครเลยว่าเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญอะไรบ้างที่สามารถช่วยงานเขาได้

  • ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

          การรู้ด้านกฎหมายแรงงานถือว่าสำคัญมากต่อการทำอาชีพนี้ และผลได้ผลเสียของบริษัท ทั้งนี้กฎหมายแรงงานจะมีผลต่อการวางแผนจัดตารางทำงานของพนักงาน วันหยุด วันลา จำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมสำหรับพนักงานค่ะ ทั้งนี้ยังเกี่ยวพันถึงกรณีการลาออกของพนักงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องค่ะ หากเราเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน นอกจากจะทำให้บริษัทเราทำถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทเราไปได้นาน ๆ อีกด้วย

 

  • ความรู้ด้านการบริหารและจัดการ

          แน่นอนว่าความรู้ด้านการจัดการสำคัญอย่างมากต่อการทำงานนี้ โดยเราสามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการเชิงกลยุทธ์และทรัพยากรมนุษย์ การจัดค่าตอบแทน พฤติกรรมมนุษย์ภายในองค์กร ภาวะผู้นำ การสื่อสารและการบริหารธุรกิจขนาดย่อม จิตวิทยาองค์กรสำหรับกระตุ้น จูงใจพนักงานด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเที่ยวทริป การใฟ้รางวัล เป็นต้น

 

  • ความรู้ด้านการใช้โปรแกรมสำนักงาน

          การเริ่มใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel เป็นสิ่งจำเป็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะตำแหน่งนี้ในบางบริษัทจะต้องเป็นผู้คำนวณและตัดเงินเดือนให้แก่พนักงาน โดยนับเฉลี่ยตามวันที่มาทำงาน และพิจารณาไม่หักเงินในกรณีที่พนักงานมีใบลาป่วย ใบรับรองแพทย์ และอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

 

14 HR (3)
  • ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

          หากต้องการสมัครทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ อัพเงินเดือนให้สูงขึ้น หรือต้องทำงานกับบริษัทต่างชาติ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศถือเป็นไพ่ตายที่ทำให้เรามีชัยเหนือผู้อื่น ถ้าน้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเป็นอย่างน้อย โอกาสได้งานที่ดีมีสูงค่ะ ทั้งนี้บริษัทบางแห่งอาจ require คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่าง TOEIC ค่ะ ยิ่งคะแนนมาก ยิ่งทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นค่ะ แต่ที่สำคัญเหนืออื่นใด อย่าลืมฝึกปรือทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจนชำนาญไปพร้อทกับคะแนนจะดีมากค่ะ

 

          และนี่ก็คืองานและสิ่งที่ต้องรู้ต่างๆ ของอาชีพนี้ค่ะ ถ้าใครมีเป้าหมายว่าอยากจะทำงานและเติบโตในเส้นทางทาง พี่แนะนำให้น้องๆ สมัครคณะบริหารสาขาการจัดการที่จะสองน้องๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและเป็นผู้บริหารที่ดีค่ะ ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิ๊กลิ๊งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาการจัดการ

รายละเอียดหลักสูตร :  สาขาการจัดการ

สมัคร คณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

#บริหารรังสิต #RBSRSU #DEK65 #มอรังสิต #สมัครคณะบริหาร #การจัดการ #HR

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top