rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
5 สายงานคนจบบริหาร

“บริหารธุรกิจ” เรียนจบมาแล้วทำงานอะไรบ้าง?

เป็นคำถามที่คนอยากเรียนถามบ่อยพบบ่อยมากกก ก่อ.ก ล้านตัวเลยทีเดียว เอาหละเราเรียนบริหารไปเพื่ออะไร?

1. นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

การเรียนบริหารจะทำให้เรารู้หลักพื้นฐานในการประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น หลักการวางแผน การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งขั้นตอนและหลักการเหล่านี้จะทำให้เรามีพื้นความรู้ในสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้

คณะบริหารธุรกิจเรียนปี 66 จบได้ไวสุดกี่ปี

2. นักลงทุน

สำหรับคนที่เรียนจบคณะบริหาร สาขาวิชาการเงินและการลงทุน คุณจะสามารถบริหารเงินอย่างสร้างสรรค์ รู้หลักโครงสร้างการบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุน นโยบายการเงินการคลัง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานบริการด้านการเงิน บริหารสินเชื่อ วิเคราะห์หลักทรัพย์ งานการธนาคาร งานลงทุน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. นักการตลาด

สาขาการตลาด จะทำให้คุณเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค มีการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ฝึกวิจัยการตลาดและการส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีในการวางแผนทางการตลาด ทำงานวิจัยการตลาด บริหารลูกค้าสัมพันธ์ และงานการขายอื่นๆ ซึ่งสาขานี้ถือเป็นงานที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างมากในปัจจุบันรวมทั้งเป็นสายงานที่มีค่าตอบแทนสูงอีกสาขาหนึ่ง

4. นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า

สาขาโลจิสติกส์  คุณสามารถหยิบการบริหารงานในการจัด สินค้าในโกดังและการขนส่ง การวางแผนถึงต้นทุน การจัดสรรค์สินค้าที่เป็นระบบ เพื่อทำให้ง่ายในการจัดส่งได้ง่ายมากขึ้น เป็นโครงสร้างที่สำคัญในการทำธุรกิจใหญ่ๆมากมาย หลายบริษัทต้องการตัวในการทำงาน

5. ผู้จัดการด้านนำเข้า/ส่งออก

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ อาชีพเมื่อเรียนจบแล้ว สามารถเป็นผู้บริหารภาคเอกชน ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุน เจ้าของกิจการผู้ประกอบการทำธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ ทั้งในประเทศกลุ่มยุโรปและมุ่งเน้นไปที่ประเทศในกลุ่ม AEC+6 ใกล้ตัวที่สุดคือกลุ่มประเทศ CLMV จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น

6.เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ (Start up)

สาขาธุรกิจดิจิทัล สามารถทำงานได้หลากหลายมาก หากต้องที่จะเลือกเพราะการเรียนการสอนลง มือในการออกแบบและวิเคราะห์ธุรกิจต่างๆหาจุดเด่นและไอเดียใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างธุรกิจและสร้างเหลาบรรดา Start up ออกมาโดยทำให้ทุกคนที่เรียนมองถึงความสร้างสรรค์ให้มากที่สุด

#บริหารรังสิต #RBSRSU #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหาร