081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารที่ไหนดี

เรียนบริหารที่ไหนดี ?

ต้องยอมรับว่าในสังคมปัจจุบัน ใครๆก็สามารถเป็นนักธุรกิจได้ แต่จะดีกว่าหรือไม่หากเราเรียนและมีทักษะการคิดการวิเคราะห์แบบผู้บริหารโดยตรง ผ่านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่ดีและมีศักยภาพ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าควรเลือกเรียนบริหารที่ไหนดี?

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกมหาวิทยาลัย

เรียนบริหารที่ไหนดี

1.ปัจจัยด้านผู้เรียนและครอบครัว เช่น เพศ ผลการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ผู้ปกครอง การสนับสนุนด้านการเรียนจากผู้ปกครอง และสังคมในมหาวิทยาลัย

เรียนบริหารที่ไหนดี

2.ปัจจัยด้านหลักสูตร คุณวุฒิของอาจารย์ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลต่างๆ หลักสูตรที่หลากหลายทันสมัยและมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล

เรียนบริหารที่ไหนดี

3.ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทของมหาวิทยาลัย รัฐบาลหรือเอกชน สถานที่ของที่ตั้งของมหาวิทยาลัย สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงระยะเวลาในการเป็นนักศึกษา การส่งเสริมด้านการศึกษาในการลงมือปฏิบัติ และการมีพันธมิตรที่ดี กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

เมื่อเราลองพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยของเราแล้วเราก็จะสามารถพิจารณา มหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ง่ายมากขึ้น และหากจะต้องตอบคำถามว่าเรียนบริหารที่ไหนดี? ก็ต้องขอแนะนำมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งสามารถตอบโจทย์ปัจจัยทั้งสามด้านได้อย่างครบครัน มหาวิทยาลัยรังสิตถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมประเทศ คณะบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตก็เช่นเดียวกัน โดย การเรียนบริหารในมหาวิทยาลัยรังสิต จะเน้นไปที่การสนับสนุนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง ได้ลองคิดลองทำ ได้พบเจอปัญหาและรู้จักวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง มีหลักสูตรที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโลกธุรกิจในอนาคต มีพันธมิตรที่กับมหาวิทยาลัยในประเทศแห่งการค้า นั่นคือ ประเทศจีน และที่สำคัญ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถการันตีได้ว่าสามารถส่งเสริมทักษะการเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้กับนักศึกษาได้อย่างแน่นอน

เรียนบริหารที่ไหนดี

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต มีหลักสูตรให้เลือกถึง 6 สาขาวิชา

1.สาขาวิชาการจัดการ

2.สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

3.สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

4.สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

5.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

6.สาขาใหม่ สาขาวิชาการบริหารระหว่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในด้าน ความรู้ ทักษะ คุณธรรม และความเป็นสากล เพื่อออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหารที่ไหนดี

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top