rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

เรียนบริหารธุรกิจต้องเรียนสายอะไร

เรียนบริหารธุรกิจต้องเรียนสายอะไร?

    หลายคนคงจะสงสัย หรือเกิดคำถามว่าถ้าเราจะเรียนต่อคณะบริหารธุรกิจเราต้องเรียนจบสายหรือแผนการเรียนอะไรถึงจะเรียนต่อคณะนี้ได้ คำว่า “สาย” ในที่นี้แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ สายอาชีพ (ปวช หรือ ปวส) กับสายการเรียน (มัธยมปลาย)

สายอาชีพ (ปวช หรือ ปวส)

ถ้าเรียนสายอาชีพควรจะเรียนเกี่ยวกับ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ ธุรกิจค้าปลีก หรือจะเป็นบริหารก็ได้ เพราะการที่เรามีพื้นฐานในการเรียนรู้ ทำให้เราได้เปรียบด้านการเรียนรู้มากกว่าคนอื่น สามารถต่อยอดการเรียนรู้ไปได้มากกว่า นอกจากนี้การเรียนสายอาชีพยังได้เปรียบในเรื่องการลงมือทำ การปฎิบัติ การฝึกงานที่ได้ทำงานในสถานที่จริง

สายการเรียน (มัธยมปลาย)

ในส่วนของสายกาารเรียนมัธยมปลายหลายมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องเรียนจบสายอะไรแต่การที่เราเรียนสายวิทย์-คณิตก็ทำให้เราได้เปรียบทั้งการคำนวน การวางแผน รวมถึงกระบวนการคิดที่ซับซ้อน ศิลป์-คำนวน จะได้เปรียบในเรื่องของการคิดเลข การคำนวน ส่วนคนที่เรียนสายภาษาก็ได้เปรียบเรื่องภาษา เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ส่วนใหญ่แล้วบริหารธุรกิจจะเรียนเกี่ยวกับการคำนวน การวางแผน การคาดการณ์ล่วงหน้า การวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจ รวมถึงเรื่องของกฎหมาย#เรียนบริหารธุรกิจ2023#เรียนบริหารธุรกิจออนไลน์#เรียนบริหารธุรกิจสายงานและระดับรายได้

“สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะเลือกเรียนสายอะไรถ้าคุณไม่เก่งแต่คุณ มีความขยันสักวันความขยันจะพาเราไปถึงเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้”

#บริหารรังสิต #RBSRSU #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหารธุรกิจต้องเรียนสายอะไร?


สมัครเรียนมอรังสิต