rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

เรียนบริหาร ต้องเก่งวิชาอะไรบ้าง?

       การที่เราทำความรู้จักเกี่ยวคณะหรือสาขานั้นต้องเก่งวิชาไหน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น้องๆจะต้องรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปประกอบประกอบการตัดสินใจสมัครเรียน ในเรื่องการเตรียมตัวสมัครเข้าเรียนและถือว่าเป็นการบ่งบอกว่าคณะนี้เหมาะกับเราหรือไม่ เพราะการเรียนในระดับปริญญาเป็นสิ่งที่เราต้องเรียน แล้วเราจะต้องนำไปใช้ในชีวิตการทำงานจริง งั้นไปดูกันเลยว่าเรียนบริหารต้องเก่งอะไรบ้าง

เรียนบริหาร ต้องเก่งอะไร

 

เริ่มกันที่ปีแรกๆจะต้องเก่งในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 

1.การวางแผน การคิดวิเคราะห์

เพราะการที่เราทำงานในสายบริหาร การวางแผนและคิดวิเคระห์ที่ดีจะเป็นการทำให้การดำเนินทำงานนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดได้น้อย เพราะจะทำให้เรารู้ได้ว่าปัญหานั้นเกิดที่จุดไหนของงาน ดังนั้น สายบริหารควรมีความเก่งและถนัดในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

 

2.เลข(กำไรขาดทุน-สถิติ-Excel)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในสายบริหารจะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับตัวเลข น้องๆจะต้องมีพื้นฐานในด้านตัวเลข อาจจะไม่ถึงกับเก่งขนาดนั้นก็ได้ แต่น้องๆจะต้องมีความใฝ่เรียนรู้เองด้วย เพราะไม่ว่าตัวเราจะไปทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจ CEO ก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องในตัวเลขในด้านจัดทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีต่างๆด้วย

 

3.เทคโนโลยีต่างๆ

การที่เรามีความเก่งในเรื่องเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ได้เปรียบกว่าคนอื่นๆมากในการทำธุรกิจ ในการเรียนคณะบริหารก็จะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้ ดังนั้น น้องๆที่ชอบและมีความสนใจในด้านสื่อต่างๆก็เหมาะกับสายบริหาร

 

4.ภาษา(ไทย-อังกฤษ-ภาษาที่3)

เพราะยุคนี้การทำธุรกิจสามารถทำได้ตลอดเวลา 24 ชม. และไม่จำกัดพื้นที่ ดังนั้น ภาษาเป็นสิ่งที่สามารถทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจกันและกันได้สะดวกขึ้น น้องๆที่มีพื้นฐานในเรื่องภาษาก็สามารถเรียนในสายบริหารได้เช่นกัน

 

5.การพรีเซ้นงาน(พูด เขียน Power Point)

เพราะการในช่วงปีแรกๆจะการเน้นให้ทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการฝึกในการทำงานร่วมกับผู้คน ดังนั้น ทักษะในด้านการพูด เขียน และการทำงานกลุ่มจะเป็นเป็นสิ่งที่ควรมีด้วยเช่นกัน และยิ่งในปีที่สูงขึ้นจะยิ่งเน้นการทำชิ้นงานและนำเสนอในสิ่งที่ทำออกมาให้อาจารย์ได้รับรู้และเข้าใจในสิ่งที่ัเราทำออกมา

 

     แต่ภายหลังก็สามารถมีความเก่งเจาะลึกไปตามสาขาวิชาที่เราเลือกเรียน เนื่องจากบริหารเป็นสิ่งที่ต้องมีความเข้าใจให้ครบด้านในเรื่องการบริหารธุรกิจ เพราะการที่เรามีความรู้ในเรื่องต่างๆก็จะทำให้เราสามารถได้เปรียบในการทำธุรกิจได้ดี ดังนั้น น้องๆลองให้คำตอบกับตัวเองว่าสายบริหารเหมากับตัวเองหรือไม่

#บริหารรังสิต #RBSRSU #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหาร