rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA : Master of Business Administration Program)

MBA คืออะไร?

MBA หรือ Master of Business Administration หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นปริญญาโทที่เรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ที่ออกแบบมาสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจการบริหารอย่างการตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล หรือบัญชี ระยะเวลาของหลักสูตรอยู่ที่ 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน แต่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มีหลักสูตร 1 ปี

เรียนบริหาร ป.โท มีหลักสูตรอะไรบ้าง? #MBA 

 

 

MBA 

MBA เหมาะกับใคร?

– เหมาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จะทำอะไรต่อดีและสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมจากความรู้เดิมในระดับปริญญาตรี

– เหมาะกับคนที่ต้องการอัพเงินเดือนและตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

– หรือใครที่ต้องการหา Connection เพิ่มขึ้น

   

ข้อดีของการเรียนระดับปริญญาโท MBA

    1.พัฒนาภาษาที่ดีขึ้น

     หลายคนเมื่อเรียนจบปริญญาโท มักพบว่าตัวเองมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นในด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน ถือว่าการสื่อสารเป็นสื่งที่ดีและจำเป็นในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะสื่อสารเรื่องความต้องการหรือไอเดียต่างๆของคุณก็ตาม

   2.การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

     การพัฒนาความคิดของตัวเองนั้น ไม่เพียงแต่จะนำไปใช้ในโลกธุรกิจรึเปล่า แต่ยังครอบคลุมไปถึงด้านต่างๆอีกด้วย อย่างเช่น เป้าหมายส่วนบุคคลและทางด้านการเงิน จะทำให้มีความคิดนอกกรอบและสามารถแก้ปัญหาหลายอย่างได้อย่างรวดเร็ว

     นอกจากนี้การเรียน MBA ยังทำให้คุณออกจาก Comfort Zone (กรอบหรือขอบเขตที่เราสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเอง ทำให้ยึดติดกับความสบาย) สนใจสิ่งใหม่ๆ รู้จักนำเทคนิคการจัดการใหม่ๆมาใช้ ซึ่งจะสร้างความท้าทายและผลักดันให้มีการปรับตัวและปรับปรุงสิ่งต่างๆตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน

   3.ได้ Connection ที่เพิ่มขึ้น

     ในการเรียน MBA ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งในการที่จะทำให้คุณมีเครือข่ายที่ดี  ได้ทำความรู้จักกับคนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ วิทยากรมืออาชีพ หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของคุณจากสายธุรกิจโดยตรง มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์โดยตรงจากการทำงานหรือการทำธุรกิจ บางทีคุณอาจจะได้รับงานหรือตำแหน่งที่สูงมากขึ้นก็ได้

 

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

    ทั้ง MBA และ Business masters มีสายงานคาบเกี่ยวกันเยอะมากๆ เรียกได้ว่าแทบจะอยู่ในวงการเดียวกัน เพราะสามารถทำงานแบบอิสระหรือทั้งภายในและภายนอกองค์กรก็ได้ โดยคนที่จบ Business masters สามารถเป็นได้ทั้งนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ นักการธนาคาร/นักลงทุน นักการตลาด พนักงานฝ่ายบุคคล  ผู้บริหาร/ผู้จัดการในองค์กร ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เปรียบเสมือนพื้นฐานของสายงานบริหารธุรกิจ 

    ส่วนผู้ที่จบ MBA ก็สามารถทำงานในสายงานเหล่านี้ได้ หรือจะทำงานในสายงานที่แอดวานซ์ขึ้นได้ เช่น เป็นผู้บริหารในบริษัทต่างๆ อยู่ในระดับ C-level ผู้ให้บริการด้านคำปรึกษา นักวิเคราะห์การเงิน งบประมาณ ปรึกษาด้านการเงิน ผู้จัดการโครงการ หรือ ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้ นักวิเคราะห์การตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา ส่งเสริมการขาย งานประชาสัมพันธ์

 

#บริหารรังสิต #RBSRSU #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหาร #MBA