rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
เรียนให้ได้A ต้องเรียนยังไง

เรียนอย่างไรให้ได้เกรด A

เราจะมาแบ่งปันเทคนิคการเรียนให้ได้เกรด A คือ
-การแบ่งเวลาเรียนให้เป็น เราต้องแยกเวลาเรียนกับเวลาเล่น ตั้งใจเรียนในคาบ และหมั่นทบทวนเนื้อหาที่เรียนอยู่เสมอ
-ไม่พลัดวันประกันพรุ่ง ถ้ามีงานหรือโปรเจคที่ต้องส่ง ให้ตั้งใจมำและส่งงานให้ตรงต่อเวลาเสมอ
-ลงมือทำโจทย์ แบบฝึกหัดให้คล่อง เคล็ดลับความเก่งอยู่ที่ ตั้งใจเวลาเรียนทฤษฎี เอาให้ได้ครบสักรอบสองรอบก็พอ แล้วใช้เวลาที่เหลือไปทุ่มเทให้กับทำแบบฝีกหัด อย่างหนักทุกวันๆ ถ้าอยากเรียนเก่ง เราก็ต้องขยันทำแบบฝึกหัดเยอะๆ เข้าไว้
-จับกลุ่มกันติว จับกลุ่มติวกับเพื่อน ได้ผลัดกันถามตอบ จะทำให้เราได้รุ้และเข้าใจมากขึ้น บางครั้งการจับกลุ่มถามตอบก่อนเข้าห้องสอบไม่กี่ชั่วโมงก็ทำให้เราจำอะไรดีๆ ได้
-ทำสรุป short note ด้วยตนเองเวอร์ชันของตัวเองด้วย แค่การทำก็เหมือนว่าได้ทบทวนไปแล้วรอบนึง