081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

สาขาการเงิน

             ด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ใครหลายคนกำลังพิจารณาที่จะประกอบอาชีพด้านการเงิน เนื่องจากการศึกษาด้านการเงินไม่เพียงแต่เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการจ้างงานในอุตสาหกรรมทางการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของ Covid-19 ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงิน

เรียนบริหารด้านการเงิน…ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้อย่างไร #การเงิน

ดร. ศรร์  สุทธิคุณ โอรัญรักษ์

  สาขาการเงิน เรียนอะไรบ้าง ?            

           นักเรียนที่สนใจเรียนทางด้านการเงิน มีทางเลือกที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ปริญญาตรี สาขาการเงิน สามารถประกอบอาชีพทางด้านการจัดการการเงิน การธนาคาร และการวางแผนทางการเงิน ทั้งในภาครัฐและเอกชน การศึกษาด้านการเงินและการมีความรู้ทางการเงินมากขึ้น ช่วยให้บุคคลเหล่านั้นตัดสินใจทางการเงินส่วนบุคคลได้ดีขึ้น เนื่องจากการเงินขึ้นอยู่กับการวางแผนและการวิเคราะห์ของแต่ละคน และเมื่อเรามองถึงเป้าหมายระยะยาวแล้ว การศึกษาต่อในด้านการเงินในระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานทางการเงินมากขึ้น

              ปัจจุบัน สาขาการเงิน มีหลักสูตรอยู่มากมายหลายสถาบันการศึกษาขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่คนเรียนบริหารมาเราก็มักจะเจอ สาขาการเงินที่อยู่ในคณะบริหารธุรกิจ โดยการเรียนในคณะบริหารธุรกิจจะเป็นการเน้นทางด้านการจัดการการเงินในเชิงบริหารหรือการเป็นผู้ประกอบการ หรือ การวางแผนทางการเงิน อย่างเช่น สาขาการเงิน และการลงทุน ของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น แต่ในบางมหาวิทยาลัยก็อาจจะผนวกสาขาการเงินเข้ากับคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นเศรษฐศาสตร์การเงิน และที่มักจะพบบ่อยในระดับบัณฑิตศึกษาก็คือ เป็นสาขาการเงินที่เน้นเชิงปริมาณ ซึ่งจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ซึ่งสามารถเพิ่มทักษะการคิดคำนวณเชิงวิเคราะห์ทางด้านการเงินการลงทุนมากขึ้น

              นอกจากนี้ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ในบริบทของการเงินก็ถูกนำมาเกี่ยวของกับเทคโนโลยี หรือที่เราเรียกกันว่า เทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial Technology; Fintech) ดังนั้น ก็จะมีบางมหาวิทยาลัยริเริ่มหลักสูตร Fintech ขึ้นมา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบทของหลักสูตรแต่ละมหาวิทยาลัยว่าจะอยู่ในคณะไหน อาจจะเป็นบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ หรือจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์ก็อาจเป็นได้ แต่ไม่ว่าความรู้ทางด้านการเงินจะถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรแบบใด คณะใด คนที่มีพื้นฐานและศึกษาทางด้านการเงินมาโดยตรงย่อมได้เปรียบมากกว่าในเรื่องของการจัดการและวางแผนทางเงินให้กับตัวเอง หรือคนรอบข้างเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เราคาดไม่ถึงได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากโรคระบาด สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะทำให้กระทบฐานะทางการเงินของเรา และเป็นการตอกย้ำว่า เราจะมีรายได้ทางเดียวไม่ได้อีกแล้วในยุคนี้ และควรมองหาการลงทุนอื่นๆ ที่จะช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับเราและคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น

     
            ดังนั้น การเรียนในสาขาที่เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน จึงนับว่าเป็นศาสตร์ที่ตอบโจทย์กับสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นอย่างมาก ยิ่งใครคิดที่จะเรียนบริหารธุรกิจก็ยิ่งควรที่จะมีความรู้ด้านการเงินติดตัวไว้ด้วย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินในธุรกิจ เพราะต่อให้มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นที่อาจส่งผลต่อสุขภาพทางการเงินของเรา แต่ถ้าเรามีการจัดการและการวางแผนทางการเงินที่ดี หรือมีรายได้หลายทางจากการนำความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สุขภาพทางการเงินของเราและครอบครัวก็จะยังคงสมบูรณ์ตลอดไป และนอกจากใบปริญญาที่ได้รับแล้ว นี่คือ ชีวิตดีๆ ที่เราทุกคนสามารถเลือกและสร้างมันได้ด้วยตัวเอง เพราะ “สุขภาพการเงินดี จะนำไปสู่ชีวิตที่ดี” และนี่คือเหตุผลที่เด็กยุคใหม่ควรเลือกเรียนบริหารในสาขาการเงินและการลงทุน

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #การเงิน

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top