081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

Digital literacy_ปก

            ในยุคดิจิทัล 4.0 นี้ เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตและการทำงานมากยิ่งขึ้น เราจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยให้มากขึ้น Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดำเนินชีวิตและการทำงาน วันนี้ทางคณะบริหารธุรกิจ จะพาทุกคนมาเรียนรู้ในเรื่อง “การรู้ดิจิทัล หรือ Digital literacy” เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตและการทำงานของเรา

Digital literacy #ธุรกิจดิจิทัล

Digital literacy_คือ

Digital literacy (การรู้ดิจิทัล) คืออะไร

          การรู้ดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ต่างๆ ในการทำงาน หรือสื่อสาร หรือใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทำงาน

Digital literacy แบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ดังนี้

Digital literacy_ใช้

1. ใช้ (Use)

        เป็นความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ใช้” ครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคขั้นพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บเบราว์เซอร์ อีเมล และเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงสำหรับการเข้าถึงและการใช้ความรู้ อาทิเช่น Search Engines และฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ

Digital literacy_เข้าใจ

2. เข้าใจ (Understand)

        ถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรมี ทักษะการเข้าใจ คือ ทักษะที่จะช่วยให้เราเข้าใจบริบทและประเมินสื่อดิจิทัล เพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำและสิ่งที่เห้นบนโลกออนไลน์ ทักษะการเข้าใจ ยังรวมไปถึงการเข้าใจในผลกระทบต่อพฤติกรรมและมุมมองของเรา ผลกระทบต่อความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา ทักษะการเข้าใจยังช่วยเตรียมเราสำหรับพัฒนาด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดการสารสนเทศ การใช้สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ

Digital literacy_สร้าง

3. สร้าง (Create)

        เป็นความสามารถในการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารที่มีคุณภาพผ่านเครื่องมือสื่อดิจิทัลต่างๆ การสร้างต้องมากกว่าแค่การรู้วิธีการใช้โปรแกรมพื้นฐาน แต่รวมไปถึงความสามารถในการดัดแปลงสิ่งที่เราสร้างสำหรับบริบทและผู้ชมที่แตกต่างและหลากหลาย ความสามารถในการสร้างและสื่อสารด้วยการใช้ Rich media เช่น ภาพ วิดีโอ และเสียง

** Rich media เป็นการโฆษณาแบบสมบูรณ์แบบทั้งภาพ, เสียง , วีดีโอ ซึ่งสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้

Digital literacy_เข้าถึง

4. เข้าถึง (Access)

      เป็นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลข่าวสาร เป็นพื้นฐานในการพัฒนา สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เราจำเป็นต้องเข้าใจอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยช่องทางต่าง ๆ รวมถึง ข้อดีข้อเสียของแต่ละช่องทางได้ เพื่อให้สามารถใช้ Search Engine ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ทางคณะบริหารธุรกิจจะพาทุกคนมารู้จักกับ “ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 9 ด้าน” กัน

การใช้งานคอมพิวเตอร์

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

การใช้โปรแกรมประมวลคำ

การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน

การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่  บทความ คณะบริหารธุรกิจ –  (rbsrsu.com)

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก :

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงกลยุทธศาสตร์

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #ธุรกิจดิจิทัล

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top