081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารที่ไหนดี

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ !

ในหนึ่งธุรกิจผู้ประกอบการต้องดูแลการดำเนินงาน จะควบคลุมการทำงานให้อยู่ภายในแผนหรือกรอบที่ได้วางไว้ โดยพวกเขาอาจสามารถควบคลุมปัจจัยภายในต่างๆได้ เช่น จำนวนคนงาน จำนวนเครื่องจักร หรือ ต้นทุนทางการผลิต แต่ปัจจัยบางอย่างก็ไม่สามารถควบคลุมได้ เช่นปัจจัยภายนอก

ผู้ประกอบการควรเข้าใจการบริหารธุรกิจเพื่อให้สามารถดูแลงานทั้งหมดได้ แล้วเราจะเรียนบริหารที่ไหนดี ? สามารถดูได้จาก RBSRSU ทั้งนี้ปัจจัยภายนอกมีอะไรบ้าง และจะส่งผลอย่างไรกับธุรกิจบ้าง

เราสามารถเรียกปัจจัยเหล่านี้ได้ว่า “ PESTEC “  #บริหารธุรกิจ #การจัดการ

เรียนบริหารที่ไหนดี

” PESTEC “

คือ Political (การเมือง) , Economic (เศรษฐกิจ)  , Social Factors (สภาพทางสังคม) , Technological Factors (ปัจจัยเทคโนโลยี) , Environmental Factors (ปัจจัยสภาพแวดล้อม) และ Competitive Factors (คู่แข่งทางการค้า)

เรียนบริหารที่ไหนดี

P – Political

การเมือง ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ใหญ่มาก เนื่องจากจะรวมทั้งกฎหมาย ภาษี ข้อกำหนด อย่างเช่นการที่ทางรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราของภาษี ทำให้กิจการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น   หรือ การเกิดขึ้นของกฎหมายใหม่ กฎหมายแรงงาน ฯ  

เรียนบริหารที่ไหนดี

E – Economic

ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ การเลิกจ้างงาน อัตราการแลกเปลี่ยน ฯ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะส่งผลต่อธุรกิจแน่นอน เพราะ ทุกกระบวนการของกิจการจะต้องมีการใช้เงินทุน การส่งออก ซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกทั้งหมด

เรียนบริหารที่ไหนดี

S – Social Factors

สังคมนั้นเป็นปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น กระแสนิยม และ ไลฟ์สไตล์ ดังนั้นการที่กิจการจะผลิตสินค้าและบริการออกมาสู่ตลาดนั้นจะต้องศึกษาถึงกระแส หรือ social media trends ว่าตอนนี้ผลิตอะไรจะทำเงินได้มากสุด ตรงใจผู้บริโภค

เรียนบริหารที่ไหนดี

T – Technological Factors

ปัจจัยเทคโนโลยี รวมทั้งการเปลี่ยนของ IT เนื่องจากเราอยู่ในโลกที่เทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้คน ดังนั้นการเติบโตก็จะเปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนสังคม โดยที่กิจการจะต้องแข่งขันด้านไอที เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เรียนบริหารที่ไหนดี

E – Environmental Factors

สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งผลกระทบแต่ละครั้งก็มีความเสียหายมากน้อยต่างกัน อย่างไรก็ตามธุรกิจควรมีความพร้อมด้านการรับมือด้านนี้ไว้เสมอ เช่น การทำประกัน หรือ การอบรมพนักงานให้ไม่ตื่นตระหนก หากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิด

เรียนบริหารที่ไหนดี

C – Competitive Factors

คู่แข่ง คือ ปัจจัยที่น่ากลัว เพราะ มักจะมีการแข่งขันภายในตลาดอยู่เสมอ ดังนั้นธุรกิจจะต้องไม่หยุดที่จะพัฒนา และ ต้องหา คิดค้น สิ่งใหม่ๆ ของมา รวมทั้งต้องพยายามทำการตลาดเพื่อให้แบรนด์ของเราอยู่ในสายตาของสังคม โดยการที่จะรับมือกับปัจจัยข้อนี้จะต้องมีความเข้าใจด้านบริหาร เพราะ ต้องมีการวางแผนธุรกิจ

สุดท้ายนี้แม้ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคลุมได้ แต่ธุรกิจสามารถลดความรุนแรงของผลกระทบได้ หากมีการตั้งรับมือที่แข็งแกร่ง มีแผนคอยรองรับ มีการบริหารที่ดีทุกกิจการก็จะสามารถผ่านมันไปได้

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top