rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

คณะบริหาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


บทความเกี่ยวกับคณะบริหาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรียนคณะบริหาร เป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหม ?

     การมีธุรกิจหรือการเป็นนายตัวเอง เป็นสิ่งที่ผู้คนฝันอยากจะเป็น ท่ามกลางในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะช่วยให้สิ่งมากมายดำเนินไปได้ง่ายขึ้น

เรียนคณะบริหาร เป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหม ?
เรียนริหารให้ตรงความต้องการในปัจจุบัน

เรียนคณะบริหาร...ให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน

     ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนผันไป ภายหลังการเกิดของโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นโลกออนไลน์จึงส่งผลต่อกับอิทธิพลทางภาคธุรกิจและสังคม

เรียนคณะบริหารไม่ต้องใช้คะแนนยื่นก็เรียนได้

     คณะบริหาร ม.รังสิต ยินดีต้องรับน้อง ๆ ทุกคนให้เข้ามาเรียนรู้วิธีการเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในอนาคต เพราะทางเรา เชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่ใช้เกรดเป็นตัวตัดสินและเปิดโอกาสให้น้อง ๆ มีให้เลือกเรียนถึง 6 สาขา

เรียนคณะบริหารไม่ต้องใช้คะแนนยื่นก็เรียนได้
เรียนคณะบริหารแล้วได้อะไรบ้าง ?

เรียนคณะบริหาร...แล้วได้อะไรบ้าง?

     คนส่วนมากคิดว่า เรียนบริหารจบไปก็คงเป็นนักลงทุน ผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ เหมือนที่ทุกคนเคยได้ยิน แต่ตามจริงแล้วเรียนคณะบริหารสำหรับเราได้อะไรที่มากกว่าเรียนอีกนะทุกคน