081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารที่ไหนดี หัว

ทำความรู้จัก Personal Branding #บริหารธุรกิจ

ยุคดิจิทัลเทคโนโลยีสมัยนี้ เปิดโอกาสให้ผู้คนได้มีพื้นที่ที่จะแสดงตัวตนออกมามากขึ้น ด้วยอิทธิพลของสื่อ และ วัฒนธรรมต่างๆ ผสมรวมกับอินเทอร์เน็ต จนทำให้บุคคลเหล่านี้เป็นที่รู้จัก มีภาพลักษณ์ประจำตัว และได้สร้างแบรนด์ส่วนบุคคล หรือ  Personal Branding ขึ้นมา

เรียนบริหารที่ไหนดี

Personal Branding คืออะไร ?

Personal Branding ก็คือการทำแบรนด์ส่วนบุคคลเพื่อเผยแพร่เรื่องราว หรือ ภาพลักษณ์ ออกไปสู่สาธารณะ ผ่านวิธีการเช่น Storytelling , Social Media Platform , Content or Blog เป็นต้น โดยจะเน้นการแสดงตัวตนออกมากให้มากที่สุด เนื่องจากต้องเน้นภาพลักษณ์ และ บุคลิกที่แตกต่างจากผู้อื่นทำให้เป็นที่จดจำ

เรียนบริหารที่ไหนดี

โดยที่ผู้คนที่จะทำ Personal Branding มักจะเป็นคนที่สังคมรู้จัก เช่น ดารา นักร้อง อินฟูเอนเซอร์ เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่าย สื่อสารได้ดี ผู้คนจะให้ความสนใจและรู้จักภาพลักษณ์ของแบรนด์ผ่านตัวบุคคล ซึ่งในสมัยก่อนเราจะเห็นดาราถ่ายแบบผลิตภัณฑ์ โฆษณามากมาย แต่ด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปการทำการตลาดมักจะเปลี่ยนมาใช้คนดังในโลกอินเทอร์เน็ต เพราะ เข้าถึงง่ายกว่า เชื่อถือได้มากกว่าดาราชื่อดัง อย่างไรก็ตามการจะทำ Personal Branding ต้องมองจากหลายๆมุมมอง เพื่อผลลัพธ์ที่ดี

เรียนบริหารที่ไหนดี

เริ่มทำ Personal Branding อย่างไร ?

  1. หาตัวตน

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น การเป็นตัวของตัวเอง คือพื้นฐาน Personal Branding ดังนั้นเราหาตัวตนก่อน และ ทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารอะไร ขายอะไร ขั้นนี้ต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อจะสร้างธุรกิจ หรือ แผนธุรกิจออกมาได้ตรงจุด

  1. หากลุ่มเป้าหมายหลักของตัวตนเรา

ต้องทำความเข้าใจความเป็นอยู่ของกลุ่มลูกค้า ความต้องการ รวมทั้งรายรับ และ ไลฟ์สไตล์ (ประชากรศาสตร์) เนื่องจากกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่เราโน้มน้าวมาซื้อสินค้าและบริการ

  1. สร้าง Value Proposition 

นำเสนอคุณค่าของแบรนด์เราให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเลย ขายจุดแข็งของแบรนด์เราให้ผู้คนเห็น รวมทั้งว่าแบรนด์ของเราจะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างไร

  1. Social Media and Data

การทำ Personal Branding จะต้องสร้าง awareness ทำให้คนรู้ถึงความเป็นอยู่ของแบรนด์ รวมทั้งต้องสื่อสารเชื่อมต่อกับผู้คนตลอดเวลา โดยสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ของแบรนด์ทาง Facebook Page  , Instagram Business Account หรือ Official website รวมทั้งการสร้างคอนเท้นในรูปแบบของรูปภาพ วิดีโอ หรือ Vlog ให้ผู้คนได้มี Engagement กับตัวแบรนด์ โดยสื่อที่จะแสดงออกไปจะต้องสามารถสื่อถึงแบรนด์ของเราได้ชัดเจน สร้างภาพจำ

อีกหนึ่งข้อดีของการใช้ Social Media คือ เราสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานของลูกค้าได้ รู้ Insights นั่นเอง ข้อมูลที่เก็บมาก็นำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต

เรียนบริหารที่ไหนดี

อยากเรียนรู้การทำแบรนด์เพิ่มเติมทำไงดี ?

เราจะเรียนบริหารที่ไหนดี? ให้เข้าใจถึงการทำธุรกิจ สามารถดูและศึกษาได้เพิ่มเติมจาก rbsrsu

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top