081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารที่ไหนดี

Supply Chain คืออะไร ? สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร #การจัดการ #บริหารธุรกิจ

แน่นอนอยู่แล้วว่า outcome หรือ ผลลัพธ์ของทุกธุรกิจก็คือ สินค้า หรือ บริหาร แต่กว่าจะได้ถึงขั้นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้ จะต้องมีการจัดการ Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อุปทาน ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง เพื่อไม่ให้งานติดขัด และ อยู่ในเวลาที่กำหนดไว้

Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน) คือ กระบวนการจัดการการผลิตสินค้าหรือบริการขึ้นมา ทั้งในด้านการจัดหาวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้า บริหารการผลิต  จนถึงกระบวนการจัดส่งสู่มือหรือบริการให้ลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ (Demand) ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

เรียนบริหารที่ไหนดี

Supply Chain ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

Supply Chain สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

  1. Upstream Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานก่อนการผลิต เช่น กระบวนการ pre- process ต่างๆ การจัดหาวัตถุดิบ การหาทีมซัพพลายเออร์ (Supplier) การพูดคุยทำข้อตกลงก่อนเข้าการผลิต ประสานงาน และ จัดซื้อ

  2. Internal Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานภายในการผลิต หรือ ขั้น process  คือการเปลี่ยนวัตถุดิบหรือปัจจัยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้วางแผนเอาไว้ โดยการสร้างหรือประกอบตามขั้นตอนของการผลิตสินค้าและบริการ เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ออกมา ก็ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของงานด้วย ต้องมีทั้ง Quality และ Quantity    

  3. Downstream Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานในการจัดส่งสินค้า เป็น outcome นั่นคือการส่งมอบสินค้าและบริการของเราให้ลูกค้า โดยในชั้นนี้จะประกอบด้วยการตรวจสอบก่อนแพ็คใส่กล่อง การจัดส่งสินค้าและบริการเป็นต้น

ทำไมธุรกิจต้องจัดการ Supply Chain

การทำธุรกิจนั้นมีขั้นตอนและกระบวนการมากมาย ทำให้ในบางครั้งเราอาจจะบอกพลาดหรือตกหล่นไป การที่ดูแลเรื่องของห่วงโซ่อุปทานก็สามารถช่วยภาคธุรกิจไว้ได้เยอะมาก แต่ถ้าหากพูดสรุปคร่าวๆแล้ว การจัดการ Supply Chain ที่ดีช่วยความซับซ้อนของธุริจได้ดังนี้      

เรียนบริหารที่ไหนดี

ลดต้นทุนโดยรวมของอุตสาหกรรม  เนื่องจากในการทำอุตสาหกรรมจะต้องมีการซื้อของมาตุนไว้หรือเก็บเพื่อทำการผลิต โดยบางครั้งอาจจะซื้อมาไว้ในประมาณที่มากเกินกำลังการผลิต ทำให้ต้นทุนนั้นๆเสียหายหรือเน่า ทำให้เสียเงินไปอย่างฟรีๆ การจัดการห่วงซ่อุปทานจะช่วยลดต้นทุนได้ เพราะ สามารถทราบถึงความต้องการลูกค้าทำให้ไม่ต้องซื้อของมาเกินการผลิต เพิ่มโอกาสทำกำไร

เห็นปัญหาโดยรวมของกิจการ เพราะว่าในแต่ละกระบวนการมักจะต้องใช้เวลาการทำงานไม่เท่ากัน ดังนั้นแล้วอาจจะเปิดปัญหาเล็กย่อยของแต่ละงาน เมื่อปัญหาเหล่านั้นมารวมกันก็จะเกิดเป็นปัญหาก้อนใหญ่ ยากต่อการดำเนินการแก้ปัญหา แต่ การจัดการห่วงโซ่อุปทานจะช่วยลดแรง ลดปัญหา เพราะ สามารถเห็นภาพโดยรวมของกิจการได้ เช่น ปัญญาการจัดส่งล่าช้า การผลิตล่าช้า และอื่นๆ

 

จะเห็นได้ว่า Supply Chain หรือ การจัดการห่วงโซ่อุปทานนั้น มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจมากๆ แล้วเราจะเรียนบริหารที่ไหนดี ให้เข้าใจการจัดการมากขึ้น สามารถดูรายละเอียดของคณะบริหาร และ บทความเกี่ยวกับธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่ RBSRSU เพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่เติบโตในอนาคต

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top