สิ่งที่คุณไม่ควรเมินก็คือ การพัฒนาตัวเองในการทำงาน (Self-Improvement at work) การเพิ่มพูนทักษะเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความเป็นมืออาชีพในตำแหน่งงานนั้นมากขึ้น นี่จะทำให้คุณสามารถก้าวหน้าในการทำงานไปในตำแหน่งที่สูงกว่าเดิม

วิธีพัฒนาตัวเองในการทำงาน??

การพัฒนาตนเองในการทํางาน ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

 

1. การพัฒนาตัวเองโดยการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน

   ทุกเช้าของการทำงานเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเริ่มวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน โดยมีการเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อนเสมอ นั่นก็เพื่อทำงานให้การทำงานของคุณเป็นมืออาชีพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น การจัดลำดับความสำคัญของงานนั้นจะเป็นตัวช่วยให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายและทันเวลามากยิ่งขึ้น ในระหว่างการวางแผนงานในแต่ละวัน หากมีงานใหม่เข้ามาก็ให้นำมาเรียงตามความสำคัญ เพื่อไม่ให้งานทับซ้อนกันนั่นเอง

 

2. พยายามจดจ่อกับเป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง

     หลายครั้งที่งานหรือเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ นั่นก็เพราะคุณหลุดโฟกัสกับสิ่งนั้น แม้ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพมากแค่ไหนก็ตาม ก็สามารถพ่ายแพ้ศัตรูหมายเลขหนึ่งไปได้ นั่นก็คือ การต่อสู้กับตัวคุณเอง เช่น การเสียเวลาไปกับการดู Youtube หรือดูรูป Instagram เป็นเวลานาน นั่นก็ทำงานคุณเหลือเวลาในการทำงานลดลงไปมากแล้ว เมื่อเวลาการทำงานไม่เพียงพอก็จะทำให้คุณเกิดความเครียดและทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร

“ศัตรูหมายเลขหนึ่งในการหยุดยั้งพัฒนาตัวเองก็คือ ตัวคุณเอง”

 

3. พัฒนาตัวเองในการทำงานโดยการเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด

     การลองสิ่งใหม่ๆ เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด แต่การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ นั่นเป็นเหมือนรางวัลที่คุณได้นั่นเอง ใน “การทดลอง” หลายครั้งก็มักมีความล้มเหลวเกิดขึ้นก่อนเสมอจนกระทั่ง สิ่งนั้นสามารถก่อประสิทธิผลให้กับการทำงานของคุณ ระหว่างการประมวณผลหรือลองผิด ลองถูก นี้เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านน ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถมีได้ ยกเว้นแค่ตัวคุณนั่นเอง

 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการโฟกัสเพียงหนึ่งอย่าง

     แม้ว่าการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันจะเป็นสิ่งที่เหมือจะช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้ไวขึ้นกว่าเดิม แต่อันที่จริงแล้ว การทำงานแบบ multi-tasking เป็นการทำงานที่ลดประสิทธิภาพงานของคุณ เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน คุณจะไม่มีเวลาในการโฟกัสงานที่มีความละเอียดได้ดีเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นหากคุณต้องการพัฒนาตัวเองในการทำงานละก็ ควรเริ่มโฟกัสหัวข้องานเดียวก่อนที่จะเริ่มทำงานในหัวข้อที่สอง เพื่อให้คุณได้ทำงานนั้นออกมาเรียบร้อยและมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

5. ไม่ควรทำงานค้างคา หรือ ทิ้งงานที่ยังไม่เสร็จ  

     ไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามแต่ ก็ไม่ควรจะทิ้งงานนั้นไว้เสียเปล่า การพัฒนาตัวเอง เป็นการเริ่มจากที่คุณทำทุกอย่างสำเร็จได้ไปอย่างลุล่วง ขั้นตอนแรกในการเริ่มทำงานที่ยังไม่เสร็จก็คือ การแบ่งงานออกโดยเรียงจากงานที่สำคัญที่สุดจนไปถึงงานที่คุณไม่จำเป็นต้องนำกลับมาทำอีก เพื่อเพิ่มเวลาให้กับงานที่มีความสำคัญนั่นเอง การทำงานเริ่มจาก การกำหนดวันและเวลาในการทำงานของแต่ละโปรเจ็ค เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเวลานั้น

“การพัฒนาตัวเองให้ได้ผลสำเร็จลุล่วง จำเป็นต้องจดจ่อกับเป้าหมายของตัวเองอย่างแน่วแน่”

 

6. รู้จักจุดอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตัวเองในการทำงาน

     ทุกคนย่อมมีจุดอ่อนที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นการดำเนินการจึงมีความแตกต่างโดยการปรับใช้ของแต่ละคนนั่นเอง อย่างที่เราทราบกันดีว่า ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง ซึ่งหากคุณมีทักษะที่ดีอยู่แล้วนั้น นานวันก็อาจจะมีคนที่มีทักษะนั้นดียิ่งกว่า เพราะฉะนั้น การพัฒนาตัวเองในการทำงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยเริ่มจากการเพิ่มพูนสิ่งที่คุณเก่งอยู่แล้ว และ เริ่มเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด เพราะคุณอาจจะจำเป็นต้องใช้ทักษะนั้นในอนาคตหรือนั่นอาจจะเป็นทักษะที่ยังไม่มีคนถนัดมากนักเท่ากับตัวคุณเอง

 

การพัฒนาตนเองในการทํางาน ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

 

7. พยายามอัพเดตความรู้ในการทำงานอยู่เสมอ

     ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นคนที่มีประสบการณ์มากแล้วก็ตามแต่ การเพิ่มพูนความรู้และอัพเดตข่าวสารทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อไปปรับใช้ในกลยุทธ์การทำงานของบริษัทนั่นเอง เช่น นักการตลาดออนไลน์ที่จำเป็นต้องคิดค้นหลักการต่างๆ เข้ามาเพื่อสร้างกลยุทธ์จากพฤติกรรมลูกค้าและรูปแบบการตลาดออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง เช่นเดียวกับบุคลากรอื่นๆ

 

8. หาความสุขในการทำงานให้กับตัวเอง

     เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นอันที่จริงแล้วนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณ หากคุณมีความสุขในการทำงาน ผลงานที่ออกมาก็จะมีความเรียบร้อย ถูกต้องแม่นยำ และมีความละเอียดอ่อน แต่หากคุณไม่มีความสุขในการทำงาน งานที่ออกมาก็จะดูไม่เรียบร้อยและดูไม่ได้ตั้งใจเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้ตัวว่า ตัวเองมีความรู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยล้า ก็พยายามหาสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขในการทำงานมาช่วย เช่น สิ่งของตกแต่งโต๊ะ ฟังเพลงระหว่างการทำงาน หรือพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น

 

9. การพัฒนาตัวเองที่ดีคือ การคิดในแง่บวก

     การคิดแง่บวกไม่เพียงแต่จะทำให้ตัวคุณเองมีความสุขกับการทำงานมากขึ้น แต่ยังทำให้คุณมีความสุขในการทำงานมากขึ้นอีกด้วย นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มพัฒนาตัวเองจากทัศนคติและความคิดของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การคิดในแง่บวกในการทำงานจะช่วยให้คุณลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับงานที่คุณทำ กับบุคคลอื่น หรือแม้แต่กับตัวคุณเอง เมื่อคุณสามารถหยุดยั้งความคิดเหล่านั้นได้และเริ่มโฟกัสกับตัวคุณเอง ก็จะทำให้คุณสามารถสร้างผลงานออกมาได้ดีกว่าที่เคย

 

10. อย่าลืมพักผ่อนและดูแลตัวเอง

การทำงานอาจเป็นสิ่งที่หลายคนชอบ แต่ซึ่งเมื่อคุณมีความเครียดจนถึงจุดที่คุณไม่สามารถรับได้ ก็จำเป็นต้องพักผ่อนเพื่อหยุดคิดเรื่องเครียดและสนุกไปกับสิ่งรอบตัวคุณ อย่าง การออกกำลังกายเป็นประจำ ก็เป็นหนึ่งในกิจวัติที่ดีมากเพื่อช่วยลดความเครียดและยังทำให้คุณแข็งแรงมากกว่าเดิม หรือ ลาพักร้อนพร้อมกับครอบครัว เพื่อนๆ หรือคนที่คุณรัก ก็จะยิ่งช่วยทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการทำงานดีกว่าเดิมเช่นกัน

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง :

เทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน Time Management : Special EP. Time Management

Tips การทำงานในยุค New Normal : Tips New Normal

Cr. https://www.pipefy.com

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #ไลฟ์สไตล์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *